Sigortacılık yüde 758’lik büyüdü

Türkiye’de sigortacılık sektörünün 2005 yılında yüzde 15,89’luk nominal ve yüzde 7,58’lik reel büyüme hızıyla, 2004 yılında 6.614 milyon YTL olan direkt prim üretimini 2005 yılında 7.665 milyon YTL’ye yükselttiği belirtildi.

2004 yılı sonu itibariyle sektörün 4.950 milyon ABD Doları olan toplam prim üretimi, 2005 yılı sonunda 5.713 milyon ABD Dolarına yükselirken, kişi başına prim üretimi ise 68 ABD Dolarından 77 ABD Dolarına ulaştı.

Sigorta Denetleme Kurulu, Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektörü hakkında raporunu yayımladı. Buna göre; sigorta sektörünün 2001 yılı hariç, her yıl bir önceki yıla göre reel olarak büyüme gösterdiği kaydedildi Reel büyüme oranları 2005 yılına kadar ekonominin büyüme oranlarının üzerinde olan sektörün, 2005 yılında ise Türkiye ekonomisi yüzde 7,6 oranında reel büyüme kaydederken sektördeki reel büyümenin aynı düzeyde (yüzde 7.58) gerçekleştiği belirtildi.

Açaklamaya göre; toplam prim üretiminin (7.816 milyon YTL) hayat ve hayat dışı sigorta dalları itibariyle dağılımına bakıldığında primlerin 1.242 milyon TL’lik kısmının hayat branşına, 6.574 milyon TL’lik kısmının ise hayat dışı sigorta branşlarına ait olduğu görülmekte. Hayat dışı sigortacılığın reel büyüme hızı yüzde 10,62’dir. Hayat sigortacılığında ise reel büyüme (yüzde 5,79) gerçekleşmedi.

Kaza ve trafik branşlarının toplam prim portföyü içerisindeki ağırlığı 2005 yılında da devam etmekte. 2004 yılında 3.041 milyon YTL olan kaza ve trafik branşları toplam prim üretimi, 2005 yılında yüzde 21,6 artışla 3.698 milyon YTL’ye yükseldi. Kaza ve trafik branşı primleri 2004 yılında prim portföyünün yüzde 44’ünü oluştururken bu oran 2005 yılında yüzde 47 oldu.

Sektörün konsolide bilanço karı 2004 yılına göre yüzde 2 oranında artarak 2005 yılı sonunda 379 milyon YTL olarak gerçekleşti. 2005 yılı sektör bilanço karının yüzde 73’lük (276 milyon YTL) kısmı hayat dışı sigorta şirketlerine, yüzde 17’lik kısmı hayat / emeklilik şirketlerine, yüzde 10’luk (37 milyon YTL) kısmı ise reasürans şirketlerine ait. 2005 yılında sigorta şirketlerinin 19’u bilançolarını zararla kapattı. 2005 yılında sektör teknik kar tutarlarında 2004 yılına göre genel olarak azalış meydana geldi. 2004 yılında 648 milyon YTL olan sektör toplam teknik kar tutarı 2005 yılında 93 milyon YTL’ye geriledi. 2005 yılında hayat dışı şirketler 142 milyon YTL teknik kar ederken hayat / emeklilik şirketleri 49 milyon YTL teknik zarar etti. 2005 yılında sektörün aktif büyüklüğü 11.565 milyon YTL’ye ( 8.630 milyon ABD Doları) yükselmiştir. Aktif büyüme oranı yüzde 9,57’dur. 2005 yılında hayat branşında 7.057.842 adet, hayat dışı branşlarda ise 22.223.812 adet poliçe düzenlenmiştir. 2005 yılında düzenlenen poliçe sayısında hayat dışı branşlarda yüzde 20, hayat branşında ise yüzde 3 oranında artış oldu.

Türk sigorta sektörü sigortalılarına 9.799.535 milyon YTL tutarında teminat sağlandı. Söz konusu tutar 2005 GSYİH değerinin yaklaşık 20 katı. Finansal varlıkların varlık toplamına oranında 2004 yılına (yüzde 55) göre 2005 yılında (yüzde 58) önemli bir değişiklik olmadı. 2004 yılında olduğu gibi 2005 yılında da şirketlerin finansal varlıkları ağırlıklı olarak Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından oluşmuştur. Zorunlu deprem sigortasında yürürlükte olan poliçe sayısında 2005 yılında (2.417.176 adet) 2004 yılına oranla yüzde 16 oranında bir artış meydana geldi. Türkiye genelinde poliçe sayısındaki yüzde 16’lık artışa karşın, İstanbul’daki poliçe sayısında 2004 yılına göre yüzde 3 oranında artış oldu. 2004 yılında 126 milyon YTL tutarında deprem primine karşılık 73.999 milyon YTL deprem teminatı verilmişken, bu tutarlar 2005 yılında sırasıyla 134 milyon YTL ve 94.988 milyon YTL olarak gerçekleşti. 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete başlayan bireysel emeklilik sektöründe 31.12.2005 tarihi itibariyle katılımcı sayısı 696.508’e, sözleşme sayısı ise 725.822’ye ulaştı. 31.12.2005 tarihi itibariyle sistemde biriken fon tutarı 1.191 milyon YTL oldu. Sigorta sektörünün 2005 yılı vergi hasılatına katkısı 853 milyon YTL oldu.