Sır gibi saklanan sermaye payları düşürülüyor

Üniversitenin kazandığı gelirden maaşının 5 katı pay alabilen rektörler için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

Bakanlar Kurulu’nda imzalanarak Meclis’e gönderilen tasarı, rektör ve öğretim üyelerinin döner sermaye gelirlerini ‘maaşın 2 katı’na düşürüyor. Hangi rektörün döner sermayeden ne kadar pay aldığını YÖK ve Maliye Bakanlığı bile bilmiyor.

Çünkü trilyonlarla ifade edilen paranın bölüşümünü üniversite yönetimleri kendisi yapıyor ve bu oran gizli tutuluyor. Döner sermaye daha çok bünyesinde tıp fakültesi bulunan rektörlerin işine yarıyor. Hazırlanan kanun değişikliği, mesai saatleri dışında üniversitede çalışan veya yaptığı araştırmalarla kuruma ek gelir sağlayan hocaların aldığı parayı ise yükseltiyor. Tasarının kabul edilmesi halinde öğretim üyelerinin gelirlerinde yaklaşık 250 YTL artış olacak. Mevcut yasa, hem ek ödeme hem de döner sermayeden pay alan öğretim üyelerinin gelirlerinden kesinti yapılmasını öngörüyor. Bu da hocaların çalışmalarını üniversite dışına taşımasına sebep oluyor.

YÖK Kanunu’na göre rektörler döner sermayeden iki türlü pay alıyor. Rektörler, maaşının iki katı tutarında bir payı, üniversitelerin normal gelirlerinden, maaşının dört katı tutarında bir payı da hocaların mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalarla elde edilen döner sermayeden alıyor. Toplamda rektörler maaşlarının 5 katına kadar döner sermaye geliri elde ediyor. Hükümetin hazırladığı kanun tasarısı ise rektörlerin döner sermayeden aldıkları ‘maaşının 4 katı’ payı ‘maaşının yüzde 10’una indiriyor. Maaşının ‘iki katı’ tutarındaki pay ise korunuyor. Bu durumda tasarının aynen kanunlaşması halinde rektörler döner sermayeden ‘maaşının 2 katı+yüzde 10 pay’ alacak. Döner sermaye daha çok bünyesinde tıp fakültesi bulunan rektörlerin işine yarıyor. Tıp fakültesi olmayan üniversitelerde ise hiç döner sermaye geliri olmayan rektörler de bulunuyor.

Kanun tasarısı ayrıca mesai saatleri dışında üniversitede çalışan hocaların aldıkları parayı yükseltiyor. Hem ‘ek ödeme’ hem de ‘döner sermayeden pay’ alan öğretim üyelerinin gelirlerinden mahsuplaşma ile 200-250 lira kesiliyor, bu durum da hocaların çalışmalarını üniversite dışına taşımasına sebep oluyordu. Kanun tasarısının aynen kabul edilmesi halinde üniversiteye gelir getirici çalışma yapan öğretim üyelerinin gelirlerinde 200-250 lira civarında bir artış olacak.

ZAMAN