Perver doğduğu topraklara dönmek istiyor

Şivan Perwer, doğduğu topraklara artık gitmek istediğini söyledi.

<p>
S&ouml;ylediği şarkılardan dolayı 37 yıldır &uuml;lkesine d&ouml;nemediğini s&ouml;yleyen K&uuml;rt m&uuml;ziğinin &ouml;nde gelen sanat&ccedil;ılarından Şivan Perwer, yararlı olmak i&ccedil;in doğduğu topraklara artık gitmek istediğini s&ouml;yledi. Perwer, sadece Diyarbakır&#39;da değil Trabzon&#39;da da konser vermeyi hayal ettiğini dile getirdi.<br />
<br />
T&uuml;rkiye&#39;nin K&uuml;rt sorununu &ccedil;&ouml;zmedeki taktiklerini değiştirmesi gerektiğini belirten Perwer, sorunun temelinde eşitsizliğin olduğunu iddia etti. Perwer, bundan dolayı meselenin giderek b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml;ne ve daha &ccedil;ok kan aktığına dikkat &ccedil;ekti.<br />
Irak&#39;ın kuzeyindeki Erbil&#39;de Cihan Haber Ajansı&#39;na( Cihan) &ouml;zel konuşan Perwer, K&uuml;rtlerle T&uuml;rklerin kaynaşmasının &ouml;nemine vurgu yaptı. Perwer, &quot;T&uuml;rkiye&#39;de K&uuml;rtler ve T&uuml;rkler, bir Azeri&#39;den ve bir Kazaktan daha &ccedil;ok kaynaşmışlardır&quot; dedi. Perwer, T&uuml;rkiye&#39;de 30 milyon K&uuml;rt k&ouml;kenlinin yaşadığını iddia ederek, &quot;Bu toplum, T&uuml;rklerle &ccedil;oğu yerde karışmış. İstanbul&#39;un &uuml;&ccedil;te bir K&uuml;rt . Bir&ccedil;ok yerde bu durum var. T&uuml;rkiye, topraklarında yaşayan herkesin eşit bir şekilde muamele g&ouml;rmesi gerekiyor. Bu devlete sadece T&uuml;rklerin devleti denilirse o zaman diğer halkların hakları, kardeşliği nerede kalıyor. Eşitlik nerede kalıyor. O zaman sorun &ccedil;ıkar.&quot; ifadesini kullandı.<br />
<br />
SEVGİ KARŞILIKLIDIR<br />
Şivan Perwer, &quot;K&uuml;rt halkı ger&ccedil;ekten barış&ccedil;ıl bir halktır. Ama &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğe de susamış bir halktır. Barış, eşitlikten ve kardeşlikten ge&ccedil;er. Din kardeşliği değil sadece, kardeşlik eşitliktir. Kardeşlik sevgidir, saygıdır. T&uuml;rk, K&uuml;rd&uuml; ne kadar &ccedil;ok severse, o kadar da K&uuml;rt, T&uuml;rk&#39;&uuml; sever. Devlet K&uuml;rtleri ne kadar kucaklarsa, bu halk da o kadar devletini sever. Ne K&uuml;rd&#39;&uuml;n ne de T&uuml;rk&#39;&uuml;n anası ağlamasın artık. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, ana y&uuml;reği aynı y&uuml;rektir. Herkes kendi &ccedil;ocuğu i&ccedil;in yanar, herkes kendi acısıyla boğuşur. Farklılık oluşturmadan oturulup meselenin &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi gerekiyor.&quot; dedi.<br />
Perwer, T&uuml;rkiye&#39;nin i&ccedil;indeki t&uuml;m ger&ccedil;ekleri ve farklılıkları kabul ederek ona g&ouml;re devlet şekline bir bi&ccedil;im vermesi gerektiğini s&ouml;zlerine ekledi.<br />
<br />
MUHALEFET PARTİLERİ POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMELİ<br />
Muhalefet patileri MHP ve CHP&#39;nin de artık değişmesi gerektiğini dile getiren Perwer, d&uuml;nyanın eski d&uuml;nya olmadığını, s&ouml;z konusu iki partinin daha yapıcı politika izlemesi gerektiğini aktardı. K&uuml;rtlerin &ouml;zellikle bu konuda bir beklenti i&ccedil;inde olduğunu ifade eden Şivan Perwer, &ouml;zellikle MHP&#39;nin değişmesinin T&uuml;rkiye&#39;nin yararına olacağının altını &ccedil;izdi.<br />
<br />
Bug&uuml;ne kadar K&uuml;rtlere karşı yasak koyan ve savaşan tek partinin CHP olduğunu illeri s&uuml;ren Şivan Perwer, CHP&#39;nin Kemalist d&uuml;ş&uuml;ncesini değiştirme zamanı geldiğini dile getirdi.<br />
&Uuml;nl&uuml; Sanat&ccedil;ı Perwer, &quot;D&uuml;nya&#39;da artık d&uuml;ş&uuml;nceler gittik&ccedil;e gelişiyor. Hi&ccedil; bir şey durağan değil. Kemalist d&uuml;ş&uuml;ncelerin de reform edilmesi gerekir. CHP bug&uuml;ne kadar K&uuml;rtlere karşı yasak koyan ve savaşan parti olmuştur. Artık bunlarından kurtulması gerekiyor. Bug&uuml;n bakıyoruz tam tersi, onların başkanları ve &ccedil;oğu idarecileri K&uuml;rt. Bunlar asimle olmuş K&uuml;rtlerdir. &quot; şeklinde konuştu.<br />
<br />
Ak Parti&#39;nin elinde ise iktidarın b&uuml;y&uuml;k g&uuml;c&uuml; olduğunu s&ouml;yleyen Perwer, iktidarın &ccedil;ok şey değiştirebileceğine vurgu yaptı . Ak Parti&#39;nin kanunları değiştirebilecek g&uuml;ce sahip olduğunu kaydeden Perwer, demokrasinin &ouml;nemine vurgu yaptı.<br />
<br />
T&Uuml;RKİYE&#39;YE GİDİP TRABZON&#39;DA DA KONSER VERMEK İSTİYORUM<br />
S&ouml;ylediği şarkılardan dolayı 37 yıldır dışarıda olduğunu hatırlatan K&uuml;rt sanat&ccedil;ı, bunun &ccedil;ok acı ve &ccedil;ok ayıp bir şey olduğunu s&ouml;yledi. T&uuml;rkiye&#39;ye d&ouml;nmek istediğini yenileyen Perwer, &quot;Ben hala topraklarıma gidemiyorum. Gittiğim de ne kadar &ouml;zg&uuml;r hareket edebilirim. Ben ezilmek istemiyorum. Ger&ccedil;ekten gitmek istiyorum. Gittiğimde de bir şeylere yararlı olmak istiyorum. Şarkılarımı her yerde s&ouml;yleyebilmeliyim, insanları sevindirebilmeliyim. Sadece Diyarbakır&#39;a gitmek istemiyorum, Trabzon&#39;a da gitmek istiyorum. İstanbul&#39;da ve diğer iller de gidip konser vermek istiyorum. Şarkılarım dostluğa , barışa, kardeşliğe y&ouml;neliktir. Bende insan sevgisi vardır. Ama geldiğim toplum, acı i&ccedil;erisinde. Kendi yarasının dermanını aramayan o yara ile &ouml;l&uuml;r. Benimki budur derman aramak. Şartlar uygun olursa ben elbette giderim.&quot;<br />
<br />
K&Uuml;RT PARTİLERİ MUHATAP ALINSIN<br />
&quot;K&uuml;rt a&ccedil;ılımı K&uuml;rt siyasi partilerle yapılsaydı, sonu&ccedil; alınırdı&quot; diyen Şivan Perwer, &quot;BDP veya başkası, bunların K&uuml;rtlerin temsilcileri olarak kabul g&ouml;r&uuml;lmesi gerekir. Onlarla oturulması gerekiyor. K&uuml;rt varsa K&uuml;rt&#39;&uuml;n temsilcisi de vardır. Temsilciyi kabul etmeden, ben yaparım, ben ederim demek doğru değildir. Bakın, &quot;A&ccedil;ılım denildi, şu denildi, bu denildi ama hi&ccedil; biri ger&ccedil;ekleşmedi. Bu durumda K&uuml;rtlere danışılıp fikirleri alınıp işin i&ccedil;ine alınsaydılar daha olumlu ve g&uuml;zel &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulunurdu. &quot; iddiasında bulundu.<br />
<br />
T&Uuml;RKİYE, ORTADOĞU&#39;NUN BABASI OLABİLECEK BİR &Uuml;LKE NİTELİĞİNDEDİR<br />
T&uuml;rkiye&#39;nin &ccedil;ok g&uuml;zel ve b&uuml;y&uuml;k bir &uuml;lke olduğuna işaret eden Perwer, &uuml;lkede yaşayan k&uuml;lt&uuml;rlerin yaşatılması gerektiğini s&ouml;yledi. Perwer, &quot;T&uuml;rkiye Orta Doğu&#39;nun babası olabilecek bir &uuml;lke niteliğindedir. T&uuml;rkiye&#39;nin bu kapasitesi var. K&uuml;rtler de eski K&uuml;rtler değil. Artık gelişmiş, sosyalleşmiş, teknolojiyi &ouml;ğrenmişler. 20 yıl i&ccedil;erisinde nasıl geliştiler. K&uuml;rtlerin iradeleri elerinde olursa ne kadar m&uuml;kemmel geliştiklerini g&ouml;r&uuml;yoruz.&quot;<br />
<br />
OKULLARIN YAKILMASI K&Ouml;T&Uuml; BİR ŞEY<br />
T&uuml;rkiye&#39;de okulların yakılmasını &#39;k&ouml;t&uuml; bir şey &#39;olarak niteleyen Sanat&ccedil;ı Perwer, şiddetin olduğu yerde kin ve nefretin geliştiğine dikkat &ccedil;ekti. Savaşların yıkım ve &ouml;l&uuml;m olduğunu kaydeden Perwer, &quot;Şiddet, kin ve nefretin gelişmesi &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; bir şey. Sorunlar eşit şartlarda tartışılmalı ve &ccedil;&ouml;z&uuml;lmelidir. Şiddet sorunları &ccedil;&ouml;zmez.<br />
<br />
T&Uuml;RKİYE ERBİL&#39;DEKİ KARDEŞLİĞİ &Ouml;RNEK ALSIN<br />
Irak&#39;ın kuzeyindeki K&uuml;rt b&ouml;lgesinde basın ve okulların &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne işaret eden Perwer, T&uuml;rkiye&#39;nin bunu &ouml;rnek almasını istedi.<br />
<br />
Perwer, &quot; Bakın burada K&uuml;rt b&ouml;lgesinde de T&uuml;rkmenler, Araplar, Hıristiyanlar gibi bir&ccedil;ok değişik etnik grup var. Ama K&uuml;rt b&ouml;lgesi h&uuml;k&uuml;meti hepsini kucaklamış. B&ouml;lge basını T&uuml;rk&ccedil;e, K&uuml;rt&ccedil;e, İngilizce, Arap&ccedil;a ve diğer dillerde kendi yayınını yapıyor. Herkes istediğini dinliyor. Burada kimse buna karşı değil. Buradaki T&uuml;rkmenlere B&ouml;lgesel K&uuml;rt H&uuml;k&uuml;meti sahip &ccedil;ıkıyor, onların okullarına destek veriyor. Bu neden T&uuml;rkiye&#39;de de olmasın.<br />
Başbakan Avrupa&#39;da konuşurken asimilasyonun bir insanlık su&ccedil;u ve zul&uuml;m olduğunu s&ouml;ylemişti. Kendi &uuml;lkesinde 30 milyondan fazla konuşanı olan bir dilin hala alt kategoride olması &ccedil;ok ayıp bir şeydir. Burada insanlar birbirini seviyor ve olduğu gibi kabul ediyor. Bu farklılıkların korunmasının ve sevilmesinin kimseye zararı yok. Tam aksine insanlar arasında sevgi ve saygı arttırır&quot; şeklinde konuştu.<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>