Sivillere askeri mahkeme yok!

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5530 sayılı ’Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ dahil 5 yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5530 sayılı ’’Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’, 5533 sayılı ’’Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’, 5534 sayılı ’’Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’, 5537 sayılı ’’Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ve 5540 sayılı ’’Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’u onayladı.

Yasalar, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

5530 sayılı ’’Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programda öngörülen hedefler doğrultusunda Anayasada yapılan değişikliklerle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu hükümleri askeri yargıya yansıtıldı.

Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına sınırlama getirilirken, sivillerin askeri yargıya tabi olduğu haller; barış ve savaş zamanına göre 2 kategoride ele alınacak.

Siviller, askerlerle birlikte işledikleri askeri suçlara ilişkin yargılamalar hariç olmak üzere, barış zamanında askeri mahkemelerde yargılanmayacak.

Yasada, askeri mahkemelerin savaş zamanındaki yetkilerini düzenleyen hükümlerde ise değişikliğe gidilmedi.