Siyasîler ve medya ABD’de İslam fobisini körüklüyor

Amerika’da yapılan bir araştırma, İslam dinine karşı olumsuz yaklaşımın 11 Eylül döneminden daha yüksek bir seviyeye ulaştığını (yüzde 46) ortaya çıkardı.

1.000 Amerikalı arasında 2-5 Mart ta-rihleri arasında yapılan ankete göre, İslam’ın Müslüman olmayanlara karşı şiddeti körüklediği görüşünde olanların oranı Ocak 2002’de yüzde 14 iken, iki kattan fazla artarak yüzde 33’e çıktı. Her dört katılımcıdan biri Müslümanlara karşı önyargılı olduğunu kabul ediyor. Üçte biri, yakın zamanda Müslümanlar hakkında, yüzde 43’ü de Araplarla ilgili önyargılı yorumlar duyduğunu söylüyor. Negatif Arap imajı ile Müslüman imajının birbirini takviye ettiği de belirtiliyor. Washington Post’a konuşan uzmanlar, ABD’lilerin İslam’a ilişkin tavırlarının, siyasi açıklamalarla ve medya haberleriyle beslendiğini vurguluyor. Washington’daki bazı düşünce kuruluşları ile lobicilerin İslam korkusunun yayılmasında büyük rolü olduğuna da dikkat çekiliyor.

Gazetenin haberinde, araştırmanın Avrupa’da Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlere karşı İslam ülkelerinde gösterilen bazı aşırı şiddetli tepkilerin uzun süre Amerikan medyasında nazara verildiği bir döneme denk geldiğine işaret ediliyor. Şu anda ABD’nin bir numaralı siyasi polemik konusu olan 6 ABD limanının işletmesinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir firmaya verilip verilmemesi tartışmasında da hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili çok sayıda siyasetçi ve kanaat önderi yoğun bir İslamofobik ve Arap karşıtı söylem kullanıyor.

ABD’de Yahudi ve siyah düşmanlığı gibi ırkçı yaklaşımlar çoğu zaman ağır toplumsal, siyasi ve hukuki yaptırımlar taşırken, İslam, Müslüman ve Araplara yönelik aşağılayıcı, hedef gösterici, genellemeci ve önyargılı beyanları caydırıcı unsur pek yok. Özellikle yoğun dinleyici kitlesi olan radyo programlarında ifade özgürlüğüne dayanılarak İslam’la ilgili ağza gelen her şey söylenebiliyor. Beyaz Saray eski Milli Güvenlik başdanışmanlarından Zbigniew Brzezinski, Washington’daki CSIS adlı düşünce kuruluşunda 23 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada Bush yönetiminin söylemlerini son zamanlarda artan oranda ‘İslamofobik’ bulduğunu ve bu kaygısını üst düzey bazı kimselere ilettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Bush, 11 Eylül olaylarının hem sonrasında teröristlere karşı verilen ‘mücadele’yi tanımlarken İngilizcede ‘Haçlı Seferi’ manasına da gelen bir kelime kullanmış, ancak yönetim yetkilileri kelimenin o anlamda kullanılmadığında ısrar etmişti. Uzun süre terör ve radikalizm gibi olumsuz sıfatlarla İslam’ı yan yana getirmemeye özen gösteren Bush, geçen sonbahardan beri ‘radikal İslam’ ve ‘İslamofaşizm’ tipi İslamofobik çevrelerin kullanımını teşvik ettiği terminolojiyi sıkça kullanmaya başladı. Gözlemciler, Washington’daki bazı düşünce kuruluşları ve lobicilerin İslam korkusunun yayılmasında büyük rolü olduğunu kaydediyor. İslamofobik grupların ortak özellikleri arasında aşırı milliyetçi, aşırı sağcı, fundamentalist ve koyu İsrail yanlısı olmaları bulunuyor.

Musevi lobisinin güçlü lobicilik kuruluşu AIPAC’ın yıllık kongresinde pazartesi günü konuşan İsrail’in BM Büyükelçisi Daniel Gillerman, ‘radikal İslam’a karşı savaşı anlatırken, “Tüm Müslümanların terörist olmadığı bir gerçek olabilir, belki de doğru. Fakat teröristlerin neredeyse tamamının Müslüman olduğu da bir gerçek.” demiş ve konuşması aralarında çok sayıda Amerikalı siyasetçi ve bürokratın da bulunduğu davetliler tarafından ayakta alkışlanmıştı. Aşırı sağcı Ann Coulter gibi bazı sivri dilli popüler yazarlar, Franklin Graham gibi etkili Protestan liderler de Amerikan kamuoyunu İslam ve Müslümanlar aleyhine kışkırtmada önemli rol oynuyor. Pentagon’da üst düzey bir istihbarat görevinde bulunan General William Boykin, 2003’te bir Baptist kilisesinde yaptığı konuşmada İslam’a hakaret etmiş; ancak Amerikan kamuoyunun sağduyulu kesimlerinden ve dünyadan gelen tüm uyarı ve tepkilere rağmen Bush yönetimince görevden alınmamıştı.

Amerika’da Dubai şirketine liman reddi

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisler Komitesi, Başkan George W. Bush yönetiminin, ülkedeki bazı limanların işletmesini Dubai’nin sahibi olduğu bir şirkete verilmesi yönündeki kararını ezici çoğunlukla reddetti. Bush’un Cumhuriyetçi Partisi’nin çoğunlukta olduğu komitede karar 2’ye karşı 62 oyla alındı. Ulusal güvenlik gerekçesiyle alınan karara göre, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin de payı bulunan Dubai Ports World şirketi, Amerikan limanlarının işletimini alamayacak. Kararın yürürlüğe girmesi için, Bush tarafından imzalanması gerekiyor. Bush, olumsuz bir kararı veto edebileceğini belirtmişti.