Skandal rapor ortaya çıktı!

AK Parti'yi yıpratmak için hazırlanan skandal rapor ortaya çıkarıldı.

Cafesiyaset.com, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yıpratmayı planlayan ve bir daha iktidara gelmemesi için gerekli tüm önlem ve tedbirlerin alınmasını içeren skandal raporu ele geçirdi. Rapor gündemin ortasına bomba gib düştü.

İllegal Ergenekon örgütünün bir çalışması gibi algılanan rapor, devletin hassas kururumlarını kullanarak AK Parti üzerinde tahakküm kurmayı ve yıpratmayı planlıyor…

Rapor, 28 Şubat sürecine benzer bir yapılanmayı da akla getiriyor. Özellikle basının, bazı sivil toplum kuruluşlarının, jandarmanın bu amaç doğrultusunda sürece katılması gerektiğini belirtiyor.

Rapor AKP milletvekillerinin sıkı takip edilmesi gerektiğini de vurguluyor.

Raporda en çok dikkat çeken özelliklerden biri de Saadet Partisi’nin harekete geçirilmesi…

Raporun, 22 Temmuz seçimlerinden önce hazırlandığı anlışılıyor…

İşte bu skandal Rapor’dan önemli başlıklar…

Amaç..

Anayasda nitelikleri belirtilmiş olan Cumhuriyetin korunmasıdır. Bu maksatla tutumunu değiştirmediği sürece Cumhuriyetimize bir tehdit olarak görülen AK iktidarının en kısa zamanda Demokratik yolla devlet yönetiminden uzaklaştırılması ve müteakip seçimlerde gerek tek başına ve gerekse diğer dinci partiler ile iktidara gelmesinin önlenmesidir.

Hareket Tarzı

AKP nin halkı yanına alarak kendi hedeflerine eriştirecek her türlü faaliyetine doğrudan mani olmak veya mani olacak güçleri yaratarak birlikte eyleme geçmek. Burada en önemli husus halkın çoğunluğunun desteğini sağlamak ve kaybetmemektir.

Alınması gereken tedbirler:

Alınması gereken tedbirlere askeri düşünce mantığı çerçevesinde yaklaşılabilir. Amaç kısmında belirtilmiştir.Tehdit bellidir. Ancak niyetlerini tesbit edebilmek için bilgi toplamaya ihtiyaç vardır:

-Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat imkanlarını arttırmak
-AKP içinde haber alına sistemini kurnak ve aşağıdaki faaliyetlere Yoğunlaşmalarını
sağlamak
-AKP niyet ve politikalarının erken tesbiti
-AKP içindeki çekişme ve bölünmelerin tesbiti


MİLLETVEKİLLERİNİN SIKI TAKİBİ ŞART

-Milletvekillerinin takibi
-Temas içinde bulunduklan iş adamlarının tesbiti
-Hükümetin yaptığı eylem ve işleri takip etmek ve aşağıda sıralanan bilgilerin bir havuzda toplanmasını sağlamak. Bu maksadla kuvvet koınutanlıkları içerisinde özel gruplar oluşturarak bilgi mübadelesini sağlamak.
-TBMM’den çıkacak/çıkan hertürlü yasa, KHK, vb mevzuat
-Kadrolaşma ve istihdam
-TSK aleyhine faaliyetler
-Dış Politika
-İıticai-bölücü faaliyetlere destek
-Ekonomik faaliyetler(yeşil sermaye)
-Biyografık İstihbarat
-Eğitim-öğretim ile ilgili uygulamalar
-Sosyal ve kültürel uygulamalar

Zemin kaybetmeyi önlemek ve destek sağlamak

– Medyadan destek sağlamak. Bu maksatla bazı medya patronlarına durumun önemini anlatmak ve dostlar vasıtası ile görsel ve yazılı basından destek almak.

-28, Şubat’ta olduğu gibi Sincan’da tankların geçişine benzer hareketlere zamanı gelince başvurulmalıdır.

-Değişik ortamlarda ve değişik seviyelerde toplumun dikkatini AKP’nin anti laik faaliyetlerine çekmek. AKP ‘nin attığı her adımın sonucunun topluma zararlarını vurgulamak

– AKP’nin yaptığı gibi halkın ayağına giderek, halk ile diyaloğu arttırmak. Avrupa’da uygulandığı tarzda gençleri gençlik kamplarında ve TSK kamplarında eğitmek ve bu yaz kamplarında ilk ve orta öğretimde üstün başarı sağlayan gençleri Atatürkçü düşünce yolunda bilinçlendirnek.

Ayrıca TSK ‘yı halktan soyutlayacak uygulamaları gözden geçirerek, halkın vergileri ile gerçekleştirilen başta spor tesisleri olmak üzere TSK ya ait sosyal, moral ve saglık tesislerinden halkın yararlanmasını imkanlar nisbetinde sağlamak
-İrticanın yaygınlığı ve neler kaybetmekte olduğumuz hakkında kamuoyu oluşturmak ve kamuoyunu aydınlatmak maksadıyla tanınmış bilim, kültür ve sanat adamlarına beyanat ve konferanslar verdirrnek. Bu tip toplantıları 28 Şubat sürecinde olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığı ve Akademiler bünyesinde de yapmak.

-ABD ve İngiltere ve Rusya Federasyonunda uygulandığı gibi deniz hava ve kara kuvvetlerine gençleri özendirecek izci klüpleri ve kuvvet dernekleri (nav)’ league gibi)tesis edilmesine öncülük etmek

– Jandarma Genel Komutanlığı’ndan veya başka yollardan temin edilecek irticayı net gösteren her türlü bilgi ve görsel malzemeyi medyaya dağıtmak.

– AKP ile girilen her çekişmeyi önceden değerlendirmek ve akılcı tezler ile sonuna kadar taviz vermeden mücadeleye devam etmek. (Türban gibi)

– Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarında kendimize müzahir zemin oluşturmak ve güçlendirmek.

Siyasi Girişimler

-İktidar partisi dışında kalan partilerin, ana muhalefeı; partisi ile ulusal hareket paltformunda birleşebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak

-Baskı altında kalan ya da partisi ile sorunları olan AKP milletvekillerinin partiden ayrılmalarını teşvik etmek.

SAADET PARTİSİNİ HAREKET GEÇİRMEK LAZIM

-Saadet Partisini bir şekilde harekete geçirmek

-AKP’ye kısa vadeli çıkarları nedeniyle giren laik vatandaş ve siyasetçilerin geri dönmelerini sağlamak

-Ulusal hareket platformunu meclis içinde oluşturmak ve bu hükümet yerine yeni bir hükümet kurulmasını teşvik etmek

– Yerel seçimlerden önce dağınık oları AKP dışındaki partileri birleştirmek.

– Muhalefet partisini ne pahasına olursa olsun harekete geçirmek.

Toplumsal Hareketler

-Konferans, gösteri ve toplantı düzenleyerek iktidar partisi üzerindeki baskıyı artırmak ve medyada bu faaliyetlere yer verilmesini sağlamak

– Üniversitelerde barışçı ve yasal öğrenci hareketlerini başlattırmak ve desteklemek

– Emekli güvenilir subaylar vasıtası ile sivil dernekleri amacımız doğrultusunda harekete geçirerek kullanmak.

– Atatürkçü sivil toplum örgütlerini aynı gaye etrafında toplatarak, aralarındaki rekabeti kaldırmak

– Kadınları, AKP ideolojisi topluma hakim olduğunda, enjekte edildiğinde neler kaybedecekerleri konusunda bilinçlendirnek ve örgütlemek.

Dış Gelişmeler ile ilgili alınracak tedbirler

-Türkiye’nin Kıbrıs,Ege, Kuzey Irak ve Nahçivan gibi alanlardaki güvenlik çıkarlarının her türlü ekonomik ve siyasi çıkarın önünde olduğunu kamuoyuna anlatmak

– lrak’a asker göndermenin yanısıra göndermemenin de hükümetin zayıflamasına yol açacağını dikkate almak.

-Kıbrıs sorununda Denktaş politikalarını desteklemek. (Üst düzeyaskeri komutanların fiilen adaya gitmesi, beyanat vermesi ya da şavaş gemisi ziyaretleri düzenlenmesi).

– AB üyeliği konusunun tekrar gözden geçirilmesi ve hatta referanduma gidilmesi yolunda söylemlerde bulunmak.

Fiili Hareketler

– Jandamıa kırsal kesim ve yetki sahasına giren her yerde yasaların verdiği yetkilerden yararlanarak irticai her türlü hareketi engellemelidir.

– YAŞ’da TSK’dan ihraç edilen personel uygulamasına tavizsiz devam edilmelidir.

– AKP’nin takıyye taktiğine aynı taktikle karşılık verilmelidir.

– AKP tarafından Yunanistan’a taviz verilmek istenmektedir. Tam tersine askeri sahada tezlerimizden vazgeçmediğimizi her ortam ve fiili sahada göstermeye devam edilmelidir ..

– Kuvvet Komutanları ile birlikte askeri birlikler sık sık ziyaret edilmelidir.

-Mevcut sistemi kendi ideolojisi yönUnde değiştirmeye caIıştığı anda, gecikmeden TSK olarak tepki gösterneli ve bu tepkinin halk tarafından bilinmesi saglanmahdır.

Bu önlemlerin yanısıra öncelikli olarak:

-YÖK tasarısının kadrolaşma ve imam hatiplilere her türlü Üniversite yolunu açacak şekilde kabul edilmesinin

-8 yıllık eğitim sisteminin sulandırılmasının

-Cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanması ve saygınlığınm azaltılmasının

-Demokrasinin dini söylemi arkasına alan AKP’yi iktidara taşıyan ve ona dört elle sarılmasını sağlayan bir araç olarak kullanılmasının

-Atatürkçü gençlik ve halk yığınlarının yılgınlık cesaretsizlik ve güvensizliğe sürüklenmesinin

-TSK mensuplarının komutanlarına güvensizlik ve TSK içindeki yolsuzlukların önlenmesi hayati önemdedir.

CAFESİYASET.COM