Soğancı’dan Gül’e yasa iade çağrısı

Soğancı, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen torba yasa ile mühendis ve mimar olduğunu beyan eden tüm yabancılara diplomalarına bakmaksızın çalışma izni verileceğine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Gül'ü yasayı Meclis'e iade etmeye çağırdı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yaptığı yazılı açıklamada TBMM’nin 27 Ocak tarihli oturumunda “torba yasa” olarak nitelendirilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesine “Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilir. Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir” ibaresinin eklendiğini ve bu ekin yasallaştığını kaydetti.

Bu maddenin 2004 yılında “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” maddesi olarak düzenlendiğini ve maddeyi TMMOB tarafından açılan dava sonucu Danıştay’ın iptal ettiğini anımsatan Soğancı, AKP Hükümeti’nin yönetmelik düzenlemesini yasa teklifi haline getirip 23 Mayıs 2007’de yasalaştırdığını, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yasayı Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hiçbir etkinliğin ulusal çıkarlara aykırı olamayacağı kuralına aykırı bularak TBMM’ye iade ettiğini belirtti.

İktidarın, Anayasa’ya aykırı olduğunu bilmesine karşın torba yasa içinde saklayarak konunun yeniden yasalaşmasını sağladığını ifade eden Soğancı, yasayla diplomalarına bakmaksızın, mühendis ve mimar olduğunu beyan eden tüm yabancılara çalışma izni verileceğine dikkat çekti. Soğancı, şunları kaydetti:

“Bu yasa maddesi ile akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamasına gerek olmaksızın her yabancının mühendis ve mimar unvanını kullanabilmesinin önü açılarak, yabancılar için 6235 sayılı TMMOB Yasası ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa’nın uygulanmayacağı teminat altına alınmıştır.

Bu yasa maddesi her şeyden önce ülke mühendis ve mimarlarına yönelik bir darbedir. Uluslararası sermaye lehine, fakat ülke mühendis ve mimarları aleyhine bir yasanın kabulünü, bağımsız ve demokratik sosyal hukuk devleti anlayışı ile örtüştürmek olanaklı değildir.

Mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde yabancı konumuna düşürülüp, haksız rekabete teslim edilmesi ve ülkemizin kıt kaynakları ile yetiştirilen insan gücümüzün yok sayılması kabul edilemez.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını denetlemek üzere Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçiren Cumhurbaşkanı’ndan haklı istemimiz; bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iade gerekçelerini dikkate almasa dahi, Devlet Denetleme Kurulu raporunda yer alan tespitlere uygun olarak Yasa’nın ilgili maddesini TBMM’ye ivedilikle iade etmesidir. Cumhurbaşkanı en azından Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘mühendislik ve mimarlık hizmetinin akademik ve mesleki yeterlilik denetiminden muaf olamayacağı’ tespitine uygun davranmalıdır.”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yaptığı yazılı açıklamada TBMM’nin 27 Ocak tarihli oturumunda “torba yasa” olarak nitelendirilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. maddesine “Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilir. Mesleki eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için bu Kanunda belirtilen görüşler alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir” ibaresinin eklendiğini ve bu ekin yasallaştığını kaydetti.

Bu maddenin 2004 yılında “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” maddesi olarak düzenlendiğini ve maddeyi TMMOB tarafından açılan dava sonucu Danıştay’ın iptal ettiğini anımsatan Soğancı, AKP Hükümeti’nin yönetmelik düzenlemesini yasa teklifi haline getirip 23 Mayıs 2007’de yasalaştırdığını, ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yasayı Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hiçbir etkinliğin ulusal çıkarlara aykırı olamayacağı kuralına aykırı bularak TBMM’ye iade ettiğini belirtti.

İktidarın, Anayasa’ya aykırı olduğunu bilmesine karşın torba yasa içinde saklayarak konunun yeniden yasalaşmasını sağladığını ifade eden Soğancı, yasayla diplomalarına bakmaksızın, mühendis ve mimar olduğunu beyan eden tüm yabancılara çalışma izni verileceğine dikkat çekti. Soğancı, şunları kaydetti:

“Bu yasa maddesi ile akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamasına gerek olmaksızın her yabancının mühendis ve mimar unvanını kullanabilmesinin önü açılarak, yabancılar için 6235 sayılı TMMOB Yasası ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa’nın uygulanmayacağı teminat altına alınmıştır.

Bu yasa maddesi her şeyden önce ülke mühendis ve mimarlarına yönelik bir darbedir. Uluslararası sermaye lehine, fakat ülke mühendis ve mimarları aleyhine bir yasanın kabulünü, bağımsız ve demokratik sosyal hukuk devleti anlayışı ile örtüştürmek olanaklı değildir.

Mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde yabancı konumuna düşürülüp, haksız rekabete teslim edilmesi ve ülkemizin kıt kaynakları ile yetiştirilen insan gücümüzün yok sayılması kabul edilemez.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını denetlemek üzere Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçiren Cumhurbaşkanı’ndan haklı istemimiz; bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iade gerekçelerini dikkate almasa dahi, Devlet Denetleme Kurulu raporunda yer alan tespitlere uygun olarak Yasa’nın ilgili maddesini TBMM’ye ivedilikle iade etmesidir. Cumhurbaşkanı en azından Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘mühendislik ve mimarlık hizmetinin akademik ve mesleki yeterlilik denetiminden muaf olamayacağı’ tespitine uygun davranmalıdır.”