Sokak ortasında nara atınca 50 YTL ceza yediler

Yürürlüğe 1 Nisan 2005 tarihinde giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından 20 ile 5 bin YTL arasında para cezası uygulanıyor.

Ceza kesilenler arasında sevgilisi için sokağa gül döken ve nara atıp gürültü çıkaran, parklarda alkol alıp çevredeki vatandaşları rahatsız eden ve kumar oynayan şahıslar da yeralıyor. Bu arada, polis karakollar vasıtasıyla ceza-i işlem uygularken Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün henüz kanunla ilgili cezai uygulamasına başlamadığı ortaya çıktı.

Toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkartılan Kabahatler Kanunu, gürültü çıkaran, çevredeki vatandaşları rahatsız etmek, sarhoşluk, kumar oynamak, dilencilik, kamu binalarının kapalı alanlarında sigara içmek, çöpleri belirtilen yer ve zaman dışında ev önüne çıkartmak, kapıdan satış yaparak halkı rahatsız etmek gibi davranıylara para cezası öngörüyor. Kanun kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü 2006’ın ilk 2 ayında 776 ayrı olayda toplam 71 bin 258 YTL para cezası kesti. Emniyet, bu olaylarda 107 gerçek kişiyle 3 tüzel kişeye para cezası kesti. Bursa ve ilçelerinde meydana gelen olaylarda emre aykırı davaranan 12 kişiye, dilencilik yapan 5 kişiye, sarhoş olan 510 kişiye, gürültü çıkaran 72 kişiye, afiş ve pankart asan 19 kişiye, sokak ortasında görünür şekilde silah taşıyan 62 kişiye para cezası kesildi.

Sokağa gül döküp gürültü çıkarınca cezayı yedi

Merkeze bağlı Yıldırım ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısında tuvalet ihtiyacını (küçük abdest) gideren Olcay G. isimli vatandaşa çevreyi kirlettiği gerekçesiyle polis tarafından 20 YTL para çezasıyla cezalandırıldı. ‘155 polis imdat’ hattına gelen ‘kavga’ ihbarı üzerine merkeze bağlı Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’ne giden polis ekipleri, sokağa çiçek döküp gürültü çıkardıkları gerekçesiyle Osman D., Ümit Ç., Aykın Ç. ve ve Ali Ö. isimli şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesti. Demirkapı Mahallesi’nde ise, Ersin B, Karaman Mahallesi’nde Serkan D. ve Fatih Mahallesi’nde Mesut U. isimli kişilere de, ‘nara atıp gürültü çıkararak çevreyi rahatsız etmek’ suçundan 50 YTL para çezası kesildi. Polis işlemleri, karakollarda yaparken belediye zabıtası henüz kanunla ilgili ceza uygulaması başlatmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların sürdüğünü yakın sürede ceza işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Zabıtanın en fazla kaldırımları işgal eden esnafa ceza kesmesi bekleniyor.

Kabahatler Kanunu’nda yeralan bazı maddeler ise şöyle: “Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşsse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.”