Sosyal hizmetlerde beyaz sayfa

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının yerini alacak olan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) olağanüstü genel kurulu 24 Kasım'da yapılacak.

Genel kurulda oy kullanacak 66 delege, SGK’nın 5 yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçecek. Toplam 10 kişiden oluşan yönetim kurulunun diğer üyeleri ise atama yoluyla belirleniyor.

Genel kurulda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile temsilci sayıları şöyle:

”Sayıştay Başkanlığı 1, Milli Savunma Bakanlığı 1, İçişleri Bakanlığı 1, Maliye Bakanlığı 1, Sağlık Bakanlığı 1, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1, DPT Müsteşarlığı 1, Hazine Müsteşarlığı 1, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 1, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1, YÖK Başkanlığı 1, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 9, Türk-İş 7, DİSK 1, Hak-İş 1, Türkiye Kamu-Sen 4, KESK 3, Memur-Sen 2, TZOB 5, TOBB 2, TESK 2, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği 7, Tüm İşçi Emeklileri Derneği 1; İşçi, Memur, Bağ-Kur Emeklileri Derneği 1, Türkiye Barolar Birliği 1, Türkiye Noterler Birliği 1, Türk Tabipler Birliği 1, Türk Diş Hekimleri Birliği 1, Türk Eczacılar Birliği 1, Türk Veteriner Hekimler Birliği 1, TMMOB 1, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 1, Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Birliği 1.”

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na göre, SGK’nın yönetim kurulu 10 üyeden oluşacak. Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyacak olan yönetim kurulundaki başkan, başkan yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından gelecek 5 temsilci müşterek kararname ile atanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına vekaleten atanan Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Birol Aydemir halen bu görevini sürdürüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine şu ana kadar Maliye Bakanlığını temsilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hayati Gökçe ve Hazine Müsteşarlığını temsilen Selahattin Şahin getirilmişti.

Genel kuruldaki işveren, işçi, kamu görevlisi, emekli ile esnafları temsil edecek 5 üye ise genel kurulda belirlenecek.

SSK

SSK, 1 Ocak 1946’da İşçi Sigortaları Kurumu adıyla kuruldu. İşçi Sigortaları Kurumunun adı, 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 136. maddesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değiştirildi.

Çalışma Bakanlığına bağlı olarak kurulan Kurum, 18 Aralık 1974 tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanlığına, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlandı.

Ülkenin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu, ülke nüfusunun yarısından fazlasına sigorta ve sağlık hizmeti sunuyor.

Ağustos ayı itibariyle 44 kurum kapsamındaki nüfus 44 milyon 655 bin 813’ü buluyor.

EMEKLİ SANDIĞI

Farklı kurumlarda çalışan kamu personelinin ayrı sandıklarda farklı emekli mevzuatına tabi tutulması zaman içerisinde önemli sakıncalar yaratması nedeniyle 1 Ocak 1950 tarihinde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kuruldu.

Emekli Sandığı, kamu kesiminde çalışan memurlarla askeri personelin emekliliklerinde ve maluliyetlerinde kendilerinin, ölümleri halinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıya faaliyet gösterdi.

Başlangıçta sadece memurlar ve askeri personel sandığın kapsamında iken daha sonra çeşitli kanunlarla belediye başkanları, il daimi encümen üyeleri, milletvekilleri, askeri okul öğrencileri ve bazı kuruluşlarda sözleşmeli çalışanlar kapsama dahil edildi.

Emekli Sandığı kapsamında yaklaşık 10 milyon kişi bulunuyor.

BAĞ-KUR

Bağ-Kur belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlaması amacıyla 1479 sayılı kanunla ile 2 Eylül 1971’de kuruldu.

Bağ-Kur kapsamında Ekim ayı itibariyle 16 milyon 276 bin 310 kişi bulunuyor.