Sosyal yönü ağır basan bunamıyor

Dışa dönük, arkadaş canlısı kişiler alzheimer hastalığına daha az yakalanıyor

İŞ HAYATININ ETKİSİ
Discovery Health internet sitesinde yayınlanan araştırmaya göre iş hayatı ile alzheimer ve benzeri hastalıklara yakalanma arasında bir ilişki bulunuyor. Buna göre başkaları ile iletişim halinde olan, sosyal yönü ağır basan işlerde çalışanlar, riskli kararlar vermeyi gerektiren işler, kontrol uzmanlığı gibi görevleri olanlar daha düşük tehdit altında.