Sözleşmeli öğretmene iyi haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli öğretmenlerin istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi'ndeki düzenlemenin yürütmesinin durdurulması itirazı reddetti.

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığının 4 Temmuz 2006 tarihli sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin genelgesinin, hizmet sözleşmesinin feshi hallerinin düzenlendiği 13. maddesinin (c) fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Davada ilk incelemesini tamamlayan Danıştay 12. Dairesi, söz konusu düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu.
Davalı Milli Eğitim Bakanlığı, Daire’nin bu kararına itiraz ederek, kaldırılmasını istedi. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının itirazını reddetti. Kurul, “hizmet sözleşmesinin sebep göstermeksizin feshedilmesini” hukuka aykırı buldu.