Sözleşmelileri sevindirecek karar!

Danıştay üniversitelerde görev yapan sözleşmelileri sevindirerek bir karara imza attı.

Verdiği kararla üniversitelerde görev yapan sözleşmeli personelin herhangi bir sebep gösterilmeden işten çıkarılması hükmünü iptal etti. Danıştay ayrıca, üniversite hastanelerindeki sözleşmelilerin mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde karşılıksız olarak çalışmalarına yönelik hükümleri iptal etti.

Danıştay 12. Dairesinin kararında; Anayasa’daki zorla çalıştırma yasağına atıfta bulunularak, idareye sebep göstermeksizin fesih hakkı tanıyan hükmün sözleşmeli personel bakımından çalışma güven ve huzurunu bozabilecek nitelikte olduğuna vurgu yapıldı. Kararda fazla çalışmanın karşılığında herhangi bir ek ücret talep edilememesinin memurlar gibi asli ve sürekli görevleri yerine getiren sözleşmeli personel açısından olumsuz sonuçlar doğmasına sebep olacağı ifade edildi.

Kararda ayrıca, zayıf durumda bulunan bireyin çalışma güven ve huzurunu her zaman bozabilecek nitelikte sebepsiz yere sözleşme feshedileceğine ilişkin kural getirilmesi eleştirilerek, “Çalışma barışını ve güvenini bozup çalışanları sürekli işten çıkarılma tehdidi altında bırakarak, çalışma verimini olumsuz nitelikte etkileyecek olması nedeniyle böyle bir fesih sebebinin öngörülmesi de çalışanların barış ve huzurunu sağlamakla yükümlü devlet ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz.” denildi.

TÜRK SAĞLIK SEN YÖK VE MALİYE’YE BAŞVURDU

Türk Sağlık-Sen’in davayı kazanması üzerine üniversite hastanelerinde 4/B’li olarak görev yapan personele kayıp haklarını dava yoluyla telafi edebilecek. 4/B’liler çalışmaya başladığı tarihten bu yana normal mesai saatleri dışında karşılıksız olarak fazla çalıştırılmış ise bireysel dava açarak geriye dönük fazla mesai ücreti alabilecek. Ayrıca üniversite hastanelerinde karşılıksız fesih hükmü dolayısıyla herhangi bir sebep gösterilmeden sözleşmesi feshedilenlerin yeniden göreve başlama imkanı doğdu.

Türk Sağlık-Sen, Danıştay kararı çerçevesinde diğer üniversite hastanelerindeki hizmet sözleşmelerinin değiştirilerek karşılıksız çalışmaya ve sebepsiz feshe imkan tanıyan hükümlerin çıkarılması için Maliye Bakanlığı ve YÖK nezdinde yazılı başvuruda bulundu.