SSK ve Bağ-Kur borcunda taksit başvurusu başladı

SSK ve Bağ-Kur prim alacaklarının yeniden yapılandırılması için başvurular bugün başladı.

İşverenlerin posta ile müracaat etmeleri halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu seçilmişse dilekçenin postaya veriliş tarihi, adi posta yolu seçilmiş ise SSK kayıtlarına intikal tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilecek. ‘E-Bildirge’ kapsamında SSK’dan şifre alan ve prim belgelerini kuruma internetten gönderen işverenler, yeniden yapılandırma konusunda da ön başvurularını yine internetten yapabilecek. Bu durumda işlemler daha kısa zamanda sonuçlandırılabilecek. Ancak yine de işverenlerin kendilerine randevu verilen tarihte, her şartta yazılı başvurularını yapmaları gerekecek. Bağ-Kur’a borcu bulunanlar da il müdürlüklerindeki matbu dilekçeleri doldurarak başvurularını yapabilecek. Bağ-Kur kapsamında takip edilen prim ve sosyal güvenlik destek primi borçlarıyla SSK kapsamında takip edilen kamu ve özel sektör işverenleriyle büyükşehir belediyelerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları, topluluk sigortası prim borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları ile 31 Mart 2005 ve öncesinde biten özel bina inşaatı ve ihale konusu işlerden dolayı fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak borçlar, yeniden yapılandırılabilecek. Bağ-Kur’da borç miktarına bakılmaksızın tüm borçlara, SSK’da ise borç aslı 100 bin YTL ve altında olanlar için asıl borçlarına (herhangi bir gecikme faizi veya cezası olmayan miktar) 1998 sonuna kadar mevcut gecikme cezası, 1999’dan başvuru tarihine kadar ise gecikme cezası yerine daha düşük olan enflasyon oranı uygulanacak. SSK’da borç aslı 100 bin yeni lira ve üzerinde olanlar için ise borçlu firmanın mali durumuna bağlı olarak ana para ve gecikme zammı toplamından oluşan borcun yüzde 30’una kadar terkin yapılabilecek.