’Standart Çeşitliliği’ temel sorun

Vergi Konseyi Bşk.Yardımcısı Fatih DURAL; "Kuralsızlık ve Standart Çeşitliliği Temel Sorundur" diye konuştu.

DURAL serbest meslek erbaplarının yıpranma payı indirim talepleriyle ilgili vergi konseyinde asgari müştereklerde mutabık kalındığını belirtti. SPK ve TÜRMOB’un arasındaki soruna da değinen DURAL “Bu konuda kuralsızlık ve standart çeşitliliği temel sorundur. Çok başlılık her zaman zarar verir. Türkiye’de de SPK ile TÜRMOB arasında yaşanan sorun da çok başlılıktan kaynaklanıyor.” dedi.