‘STK 301’i genişletiyor’ tartışması

TBMM Adalet Komisyonu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin (STK) 301. madde ile ilgili yaptığı önerinin, mevcut maddenin kapsamını genişleteceğini ileri sürdü.

Adalet Komisyonu Başkanı, AKP Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, TCK’nın 301. maddesiyle ilgili tartışmaları değerlendirirken, sivil toplum örgütlerinin önce, “301 madde kalkmalıdır, böyle bir şey yoktur AB’de…” dediklerini; daha sonra değiştirilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Buyurun değiştirin, getirin” demesi üzerine sivil toplum örgütlerinin ortaya bir metin koyduklarını belirten Toptan, ”Metin, baktığınız zaman, kapsam itibariyle mevcut 301. maddeden daha geniş gözüküyor. Aşağılamak tabiri, tahkir ve tezyiften daha dar kapsamlı bir ifadedir” dedi. Toptan, Hükümetin ortaya koyacağı görüşü görmeden maddeyle ilgili tartışma yapmanın doğru olmayacağını kaydetti.

“SIKINTI YOK”

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sivil toplum örgütlerinin önerisinin, mevcut duruma göre daha geniş bir alanı kapsadığını ileri sürdü. Yargının yasa koyucunun amacının ne olduğuna dikkat etmesi durumunda bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Can, “Hiç kimsenin eleştiri ve tenkit hakkını elinden almak istemiyoruz. Hiç kimsenin de eleştiri ve tenkit hakkına dayanarak, kimseye hakaret etmemesi lazım. Terazinin bir kefesine hakareti, bir kefesine özgürlüğü koymalı, ona göre davalar açılmalı. Normal metin o şekilde algılandığında, şu anki mevcut durumda sıkıntı yok” dedi.

Can, “Meclis gündemine gelir mi?” sorusuna, “301. madde hiçbir şekilde kaldırılamaz. 301. madde kaldırılsa bile, başka bir şekilde bunun karşılığı bulunacaktır” karşılığını verdi.

“GAZETE HABERLERİYLE HÜKÜM VERMİŞLER”

AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sivil toplum örgütlerinin 301. madde ile eski TCK’daki 159. maddeyi karşılaştırmadan öneride bulunduklarını ileri sürdü. Bozdağ, şöyle konuştu:

“İkisini ayrı ayrı okuyup mukayese edip, ileri ve geri yönlerini tespit ederek çözüm üzerinde durmuş olsalardı, eminim böylesi bir teklifi yapmazlardı. Kanaatimce konuyu incelemeden gazete haberleriyle hüküm vermişlerdir. Zira önerdikleri metin, cezanın üst sınırının indirilmesi hariç, 159’a dönüşten ibarettir. Ayrıca, alenen aşağılama yerine tahkir ve tezyif ifadesinin konulması suçun oluşmasını kolaylaştıracağı gibi, suçun kapsamını da alabildiğine genişletecektir. Çünkü alenen aşağılama ifadesi, alenen tahkir ve tezyif ifadesinden daha dar kapsamlıdır.”

Özgürlüklerin önünü, Yargıtayın içtihatlarıyla açması gerektiğini ifade eden Bozdağ, “Yargıtay, yasa koyucunun özgürlükçü tavrını kararlarına yansıttığı ve özgürlüklerin önünü açtığı durumda, madde sorun olmaktan çıkar. Sorun, maddeden ziyade uygulamadadır” diye konuştu.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİ HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

CHP Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç, Hükümetin, 301. maddeyle ilgili görüşünü bir an önce netleştirip, ortaya somut bir şey koyması gerektiğini söyledi. Bakanlar arasında görüş ayrılıkları olduğunu savunan Kılıç, 301. maddenin kamuoyunda tartışılır hale gelmesinin nedeninin Hükümetin “kafa karışıklığı” olduğunu öne sürdü. Sorunun uygulamadaki sıkıntılardan kaynaklandığını, bunun zamanla aşılacağını ifade eden Kılıç, “Hükümetin, sorumluluğu sivil topluma yüklemeye çalışması, şark kurnazlığıdır” dedi.

Parlamentoda çok sayıda kanun görüşüldüğünü, ancak “sivil toplum örgütleri görüşünü açıklasın’ diye bir şeyin ortaya konulmadığını; son olarak Avukatlık Kanununda yapılan değişikliğe baroların aleyhte görüş bildirmesine rağmen, bunun dikkate alınmadığını ifade eden Kılıç, “Hükümet, sadece bu konuda kamuoyunu yanıltmak için topu sivil toplum örgütlerine atarak, kaçak güreşiyor” diye konuştu.

“TALEPLER DOĞRU DEĞİL”

CHP Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, 301. maddede “Türklük” ve ”Cumhuriyet” ile ilgili değişiklik taleplerini doğru bulmadığını söyledi. Eraslan, “aşağılama” yerine, “tahkir ve tezyif” kelimesinin getirilmesinin, mevcut durumu genişleteceğini savundu.

“DÜŞÜNCEMİZİ ASIL BİZ İFADE EDEMİYORUZ”

Türkiye’ye uluslararası alanda baskıların yapıldığı bir süreçte maddenin değiştirilmesinin, egemenlik hakkından taviz verilmesi anlamına geleceğini ifade eden Eraslan, şunları kaydetti:

“Böyle bir ortamda hiçbir şekilde maddenin gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda benim gibi düşünenlere, entelektüel terör uygulanıyor. Düşüncemizi asıl biz ifade edemiyoruz. ‘301’i de savunuyormuş, ne komik…’ biçimine dönüştürülüyor. Ne kadar kötü, ne kadar gerici, ne kadar faşist? Böyle söyleniyor. Bu doğru değil, haklı bir yaklaşım değil. Entelektüel terör altında, ülkenin anayasal kurumları ve anayasal değerleri savunulamaz hale getirilmek isteniyor. Bu, bir entelektüel terördür.”