STK’lar: PMYO Mahallebaşı’na kurulmalı

Erzurum'daki sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri, öğrenci kontenjan sayısı artırılan Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) Mahallebaşı'ndaki tarihi Firdevsoğlu Kışlası'na kurulması yönünde ortak görüş belirtti.

Erzurum’daki sivil toplum kuruluş (STK) temsilcileri, öğrenci kontenjan sayısı artırılan Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu’nun (PMYO) Mahallebaşı’ndaki tarihi Firdevsoğlu Kışlası’na kurulması yönünde ortak görüş belirtti.

    PMYO’nun 450 öğrenci kapasitesi bine çıkarıldı. 80’lerde kurulan polis okulu, 2001 yılında meslek yüksek okuluna dönüştürülmüştü. Fiziki olarak bin öğrencinin ihtiyacını karşılamaktan uzak mevcut okul için yeni yer arayışına geçilmişti.

    Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, İçişleri Bakanlığı’nca öğrenci sayısı artırılan PMYO için yapılan yer arayışına en ideal mekanın Osmanlı dönemi askeri yapılarından Mahallebaşı semtindeki eski Firdevsoğlu Kışlası olduğunu ifade etti. PMYO’nun Mahallebaşı’na kurulmasıyla söz konusu bölgenin sosyo- ekonomik canlılığına yeniden kavuşacağını dile getirdi. Erzurum ekonomisinde PMYO’nun önemli yer tuttuğuna değinen ER-VAK Başkanı, “Kontenjan sayısı artırılan Polis Meslek Yüksek Okulu’nun tarihi Firdevsoğlu Kışlası içerisinde ve etrafında konuşlandırılması bölgeye önemli bir canlılık katacağı gibi tarihi tabyalar içinde bir ümit ışığı olacaktır. Şehrin batı istikametinde gelişmesiyle birlikte, resmi kurumlar, yerleşim birimleri, üniversiteler, eğitim kurumları ve ticaretin bu bölgeye kayması ve bu münasebetle şehrin doğusunun ciddi bir şekilde irtifa kaybetti.Şehirdeki gelişmişlik farkının kapatılması ve 2 bölge arasındaki dengenin sağlanması için PMYO günümüzde büyükşehir belediyesinin iş atölyesi olarak kullandığı Firdevsoğlu Kışlası’na kurulmalıdır.” dedi.

    Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DASİDEF) Başkanı Osman Dolar, Erzurum’un doğusun devlet eliyle kalkındırılmasında PMYO’nun önemli yer tutacağına vurgu yaptı. Dolar, şehrin sürekli olarak batıya doğru yayıldığının ve yatırımların da bu bölgeye çekilmesinin dengeleri bozduğuna dikkat çekerek “PMYO şehrin doğusuna özellikle de Firdevsoğlu Kışlası’na kurulmalı. Şehirde bütün yatırımlar batıya düşünüldü ve taşındı. Zamanla şehrin doğu unutularak hatıralarda kaldı. Mahallebaşı’na yapılacak olan PMYO gibi devlet yatırımları özel sektörü de bu bölgeye yatırım konusunda tetikler. Askerin, polisin, öğrencinin olduğu yerlerde ekonomik canlılık baş gösteriyor. İkinci organize sanayi bölgesinin de şehrin doğusuna yapılması bu bölgeye canlılık adına önemli bir gelişme. Önceden söylemiştik yetkililere bu konuyu. Ayrıca, PMYO’nun Firdevsoğlu Kışlası’na taşınmasıyla ecdat yadigarı tarihi doku yeniden canlandırılacak. Erzurum’un tarihi dokusu değer kazanacak. Bugün çok kötü bir şekilde kullanılan tarihi yapı çevre peyzajıyla yeniden eski güzelliğine kavuşmuş olacak.” diye konuştu. CİHAN