Susurluk davası ile mukayese edilemeyecek kadar delil var

Ergenekon davasının gerekçeli kararında, dosyadaki delillerin benzer örgüt davalarında olmadığı kadar kuvvetli, çeşitli ve devamlı olduğu belirtildi.

Ergenekon davasının gerekçeli kararında, dosyadaki delillerin benzer örgüt davalarında olmadığı kadar kuvvetli, çeşitli ve devamlı olduğu belirtildi. Delillerin, benzer nitelikli Susurluk davasının delilleri ile mukayese dahi edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Ergenekon davasının binlerce sayfadan oluşan gerekçeli kararının önsözünde, dava sürecinde dosyadaki delillerin benzer örgüt davalarında olmadığı kadar güçlü, çeşitli ve çok olduğunun görüldüğü anlatıldı. Bu durum, “Bu davadaki deliller ile benzer mahiyetli Susurluk davasının delillerinin kıyaslanmasının dahi mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.” şeklinde dile getirildi.