Süt ürünleri imalathanesinde güvenlik önlemi yokmuş

Ankara Çubuk’taki patlamanın yaşandığı süt ürünleri imalathanesinde yapılan incelemenin sonuçları.

Ankara Çubuk’ta yaşanan kazan patlamasıyla, bu alandaki denetimsizlik ve başı boşluğun insan yaşamına yönelik tehdidi bir kez daha gündeme geldi. İki kişinin ölümüne yol açan patlamanın yaşandığı süt ürünleri imalathanesinde inceleme yapan heyetin tespitleri, çarpıcı bulgular ortaya koydu. Tesiste asgari düzeyde bile güvenlik önlemlerinin olmadığı, periyodik denetimlerin yapılmadığı, kazanın adeta “geliyorum” dediği belirlendi.

Her yıl onlarcası yaşanan kazan patlamalarının, geçen hafta Ankara Çubuk’ta meydana gelen sonuncusu ile bu alandaki denetimsizlik ve başı boşluğun insan yaşamına yönelik tehdidi bir kez daha gündeme gelirken, bilir kişi heyetinin olay yeri incelemeleri çarpıcı bulgular ortaya çıkardı, kazanın adeta “geliyorum” dediği belirlendi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki kişinin ölümüne beş kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın yaşandığı süt ürünleri imalathanesinde incelemeler yapan heyet, işyerinde en basit güvenlik önlemlerinin dahi olmadığı, periyodik kontrollerin de yapılmadığını belirledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin oluşturdu bilir kişi heyetinin, olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda elde ettiği bulgular, kamuoyuna açıklandı. MMO Ankara Şube’den yapılan açıklamaya göre bilir kişi heyeti, tesisin yeterli teknik donanıma sahip olmadığı, tesisatla ilgili uyarı gösterge ve lambalarının bulunmadığı, periyodik olarak yapılması gereken hidrostatik testlerinin yapılmadığı, kazanı kullanan kişinin eğitimsiz olduğu ve “ateşçi belgesi”nin bulunmadığı, patlayan buhar kazanının patlamaya dayanıklı emniyetli bölmede olmayıp, çalışanlarla aynı alanda olduğunu tespit etti.

VANALAR KAPALI UNUTULMUŞ

MMO Ankara Şube yönetimi adına açıklama yapan, Sekreter Üye Şenol Karaca, şu bilgileri verdi: “İnceleme ve değerlendirmeler ile firma yetkileriyle yapılan görüşmeler sonucunda; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yönetmeliğine aykırı bir ortamda, yetkisiz ve ehliyetsiz kişiler tarafından işletmeye alınan ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılmayan buhar kazanının, buhar vanalarının kapalı olarak unutulmasından dolayı oluşan yüksek basınç nedeniyle patladığı kanaatine varıldı. Bu olayların nedeni, bilinçsizlik, ihmal, insan yaşamını hiçe sayarak daha fazla rant elde etmeyi ön planda tutan yaklaşımlar ve yasal boşluklardır. Dolayısıyla en basit emniyet kuralları dahi yerine getirilmemekte ve ilgili meslek odaları tarafından yapılması gereken mesleki denetimlere engel oluşturmaktadır.”