TAHİR AKYÜREK: KONYA DÜNYANIN MARKA KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK

Konya, Türkiye’nin ve Türkiyelilerin gönüllerinin tam ortasında kalan bir kent.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek röportajlar sayfamızın bu haftaki yeni konuğu. Konya'nın altını-üstünü, sağını-solunu konuştuk Başkan'la.

Biraz Mevlana'dan esti Akyürek, biraz da Konya'nın bugünkü yapısıyla yaptı değerlendirmesini. Bizde size, röportaj yaptığımız ilk belediye başkanının samimiyetinin vurgusunu yaparak sunuyoruz söyleşimizi.

Röportaj: Muaz KALAYCI, Genel Yayın Yönetmeni

— Konya, Türkiye'nin dünya ile ilişkilerinde ne gibi role sahip? Gelecekte Türkiye'nin dünya ile ilişkilerinde Konya'nın rolünün ne olmasını bekliyorsunuz?

Konya, misyonu olan bir kent. Misyonu olan kentlerin; hem kendine, hem çevresine, hem de dünyaya söyleyebileceği sözleri var anlamına geliyor. Konya Çatalhöyük'ten bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Anadolu medeniyetlerinin mirasçısı bir kent. Aynı zamanda Türk İslam medeniyetinin Anadolu'daki ilk başkenti. Bu çoğulcu yapısıyla ve bu özelliğiyle Konya'nın gelecekte ülkemizin dünya ile ilişkilerinde çok önemli rolünün olacağını düşünüyorum. Konya, bu önemli rolü şu anda zaten oynamaya başladı.

KONYA HOŞGÖRÜNÜN MERKEZLİĞİNİ YAPMIŞ BİR KENT

Mesela Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin genel kurulu ve başkanlarının toplantıları 2007 ve 2008 yıllarında Konya'da yapılacak. Bu toplantıların; hem Konya'nın hem Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Ayrıca Konya, dünyanın her zaman için ihtiyacı olan sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü gibi kavramların da merkezliğini yapmış bir kent. Bunun Türkiye'nin dünya ile ilişkilerinde etkili olacağını düşünüyorum

— Konya'da yönetici olmanın ne gibi kolaylıkları ve ne gibi zorlukları var? Bu kolaylık ya da zorluklarda Konyalının bilinci (bilinçli olması ya da olmaması) ne kadar etkili?

Konya'da yönetici olmanın en önemli kolaylığı kültür, tarih, sanat kentinde bulunmanız ve Mevlana ikliminde yetişmiş insanların yöneticisi olmanız. Zorlukları ise; her alanda çıtanın yüksek olması. Bu Konya'nın tarihi misyonundan kaynaklanan ve tarihi konumundan bugüne kadarki deneyimlerinden kaynaklanan kolaylık ya da zorluklar. İnsanların bilinçli olup olmaması bunda ikincil derecede etki yapacaktır. Ama Konya'nın sosyal genetiğinde kendi tarihinin kültürünün izleri vardır. Bu da bizim avantajımızı oluşturmaktadır.

TARİHİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ

— Konya'nın mayasında kuşkusuz Selçuklu ve Osmanlı var. Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi değerlere sahip çıkma konusunda ne kadar hassas? Bu hassasiyetini nasıl ortaya koyuyor?

Konya'nın mayasında kuşkusuz Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti var. Tabii ki bizim en önemli mirasımız Selçuklu payitahtı olmamız. Osmanlı'nın da önemli kentlerinden biri Konya. Selçuklu ve Osmanlı bizim mirasçısı olmakla övündüğümüz atalarımız.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkma konusunda bu mirasın farkında olan bir anlayış ile çalışıyor. Bu nedenle birçok Selçuklu eserinin ve eski Konya mirasının tamiratı, tadilatı, elden geçirme çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz.

KONYA, KÜRESELLEŞMEDE EN ŞANSLI KENTLERDEN BİRİ

— Konyalının kendi kaderini yaşadığını düşüyor musunuz? Batılı değerlerin ölçüt alınması, küreselleşme gibi unsurlar Konyalıyı kendi kaderinden uzaklaşmaya zorluyor mu?

Konyalının bu süreçteki en önemli rolü şu olacak; bizim küreselleşmeden anladığımız; kendi değerlerini kaybetmeden dünyaya açılma. Mevlana öğretisinde bu var. Bir ayağı kendi kültüründe sabit, diğer ayağıyla bütün milletleri gezen bir pergel örneği var bizim kültürümüzde. Bu noktada küreselleşme gibi unsurlar herkesi zorluyor. Ama “küreselleşmede kimliğini koruma” konusunda en şanslı kentlerden biri Konya'dır. Çeşitli gençlik, kadın faaliyetleri, sosyal ve kültürel faaliyetler; kimlik koruma konusunda aynı zamanda küreselleşme sürecinde destek faaliyetlerini de oluşturuyor. Ama kimlik koruma, dışa kapanmayı da beraberinde getirmemeli; bu ikisi birlikte yürümeli. Bir ayağı kendi değerlerinde, diğer ayağıyla dünyayı dolaşıyor olmak.

KONYA AVRUPA KENTLERİYLE YARIŞACAK

— Konya'nın Avrupa kentleriyle yarışacak bir şehir olduğunu biliyoruz. Acaba Türkiye'nin AB'ye entegrasyon sürecinde Konyalının bir kimlik problemi yaşayacağını düşünüyor musunuz?

Konyalının bir kimlik sorunu yaşayacağını, yanlışa gideceğini şu anki yönetim üslubumuz ve bakış açımızdan dolayı düşünmüyorum. Kimliksizleşecek bir kentin, küresel süreçte önemli kent olmasının da zor olduğunu düşünüyorum. Konya, kendi değerlerine bağlılık ve modern ile geleneğin sentezini oluşturarak, Avrupa kentleriyle yarışacak ve onların önüne geçecek bir süreç içerisinde diye düşünüyorum. Bazı batılılar Konya'yı “Gelenekle modernliğin dansı” olarak adlandırır.

ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI YÜRÜTÜYORUZ

— Ülkemizde demokrasinin hala tartışıldığına şahit oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi, demokrasinin yaygınlaşmasında ne gibi görevler üstlendi?

Demokrasi bir kültürdür. Demokrasi tartışma kültürünün, istişare kültürünün yaygınlaşmasıdır. Hesap verebilirlik, hesap sorabilirlik unsurlarının yerine getirilmesidir. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar şeffaf, hesap verebilir; halkla içice bir yönetim anlayışını yürütmeye gayret gösteriyoruz.

Örneğin bütün önemli kararların alındığı meclis toplantılarımız internetten canlı olarak yayınlanır. Katılımcı, hatta benimsiyoruz. Bazen halkımızın görüşleri, bizim planlarımıza, projelerimize, yapacaklarımıza doğrudan yön verir.

HÜKÜMET ELİNDEKİ İMKÂNLARI YEREL YÖNETİMLERE DAĞITIYOR

— AK Parti iktidarının siyasetti ki merkezi yoğunluğu yerel yönetimlere dağıttığını, en azından dağıtmaya çalıştığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Siyasal tarihte ilk defa bir hükümet elindeki yetki ve sorumlulukları, imkânları kendi isteğiyle hatta birtakım çevrelerin karşı çıkmalarına rağmen yerel yönetimlere dağıtmaya çalışıyor. Belediyelere, il özel idarelerine yeni yetkiler, sorumluluklar, imkânlar verildi. Bunu ülkemizin geleceği açısından son derece önemli buluyor, hatta devrim mahiyetinde görüyorum. Çünkü yerinden yönetimden başka, hizmetlerin doğru yürütülmesinden başka bir yöntem de düşünemiyorum. Ankara'da proje yapanlar nereden bilsin Konya'mızdaki yolların durumunu. Hizmetler açısından mutlaka yerinden yönetim diyoruz ve bu süreci destekliyoruz.

OKURLARINIZIN KATKILARINI BEKLİYORUZ

— Dünyada en iyi olanı, en güzel olanı hep batılı ülkeler seçiyor. Nobel ödülü vb. tabii ki bu ödüllerin alınmasını hafife almıyoruz ama bu yıl Mevlana yılı ilan edildi. Niçin 5 milyon dolar ödüllü bir Mevlana edebiyat ödülü veremiyoruz ya da vermiyoruz? Konya Büyükşehir Belediyesi böyle bir ödüle ev sahipliği yapmayı düşünüyor mu?

5 milyon dolar parasal bir ödül olur. Mevlana ile o kadar büyük paranın bir araya gelmesi Mevlana ismi için uygun düşmez diye düşünüyorum. Ama makul bir parasal rakam ve ödülle ilgili bir çalışma yürütüyoruz ve Konya bu etkinliğin ev sahipliğini yapacak.

Bu konuyu da tartışmaya açmak istiyoruz. Mevlana Barış Ödülü mü olsun, Hoşgörü Ödülü mü olsun, Edebiyat Ödülü mü yoksa İnsanlık Ödülü mü olsun diye bunu şu anda tartışıyoruz, sizin ve okurlarınızın da katkılarını bekliyoruz.

WWW.KONYA.BEL.TR BELEDİYE SİTELERİNDE 1. OLDU

— Bu yılın Mevlana yılı ilan edilmesi Konya'da ve Türkiye'de neleri değiştirdi? Neleri değiştirecek?

Dünyada şu anda Mevlana gündemde. UNESCO tarafından 2007 yılının Mevlana Yılı ilan edilmesiyle birlikte Konya ve Türkiye daha çok başladı.

Mesela Aralık ayında Konya Büyükşehir Belediyemizin web sayfası olan www.konya.bel.tr dünyada en çok izlenen 10 site arasında yer aldı. Belediye sitelerinde birinci site oldu. Ve Türkiye'de açık ara birinci oldu. Bu da Mevlana yılının, diğer programlarla hep birlikte düşünüldüğünde ülkemiz ve Konya açısından ne kadar önemli gelişmelere sahne olduğunun bir göstergesi. Bu süreç devam edecek.

KONYA GÜNLERİ DÜZENLEMEYE BAŞLADIK

— Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Mevlana yılı hazırlıkları hakkında neler söylemek istersiniz?

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Mevlana yılı çalışmalarını iki açıdan yürütüyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı programları. Yurtdışı tanıtım programlarında dünyanın önemli kentlerinde Mevlana ve Konya günleri düzenlemeye başladık.

Amerika'da Chicago, Mineapolis, Madison, Colombus ve Iowa'da 5 kentte 6 program; Pakistan'da İslamabad, Karaçi ve Lahor'da olmak üzere 3 kentte 3 program; Bosna Hersek'te de Saraybosna, Travnik, Gorajde gibi 3 önemli kentte 3 program olmak üzere toplam 12 etkinlik düzenlendi.

3 MAYIS'TA ÇOK ÖNEMLİ PROGRAMLARA İMZA ATIYORUZ

Dünyadaki bütün önemli merkezlerde Konya'ya davet ve programlarımız sürecek. Bunun dışında 20 dilde Mesnevi projemiz 2007 yılında sonuçlanacak. Mesnevi'yi bütün önemli dünya dillerine çeviriyoruz. Urduca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça, İtalyanca ve Türkçesi yayınlandı.

Yine 52 haftada 52 sema programı, 52 Mesnevi Dersi programı, her hafta Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Konya'ya Mevlana ve ailesinin teşrif yıldönümü kapsamında 3 Mayıs'ta çok önemli programlara imza atıyoruz. Mevlana Şiirlerini Beste Yarışması düzenledik, Dünyada Barış konulu fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Fiziki belediyecilik açısından 100 eseri Mevlana'nın doğumunun 800. yılında “Mevlana'ya 100 Armağan” adı altında bu yıl tamamlayacağız. Bütün evlere Mevlana'yı anlatan ve bütün Konya'ya gelenlere kitapçık ve takvim dağıtıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın 2007 yılının Aralık ayındaki Şeb-i Arus törenleriyle zirveye ulaşacağını düşünüyoruz.

HER ALANDA KONYA FARKI ORTAYA ÇIKARIYOR

— Konya'nın çağdaş kimliğinin yapılanma sürecinde Mevlana Konya'ya neler kazandırıyor? Konya'nın çağdaş yapılanma süreci hakkında neler söylemek istersiniz?

Demin de söylediğimiz gibi, Konya ülkemizin özellikle geleneği birleştiren kenti. Burası çok önemli bir nokta. Tabi bu bizim var. Hazreti Mevlana'nın bakış açısında var. Dünyadaki gelişmeleri okumak, ama kendi kültüründen de kopmamak, utanmamak; onu da güzel bir şeklide temsil etme noktası. Bu noktada Mevlana öğretisi, bakış açısı yolumuzu açıyor; bizi aydınlatıyor. Bizim küreselleşmeye ve yeni çağdaş dediğimiz yapılanma sürecinde bir yerde . Bu da şehircilikte, tarımda, sanayide, eğitimde her alanda Konya farkını ortaya çıkarıyor.

HER GÜN BİR ADIM DAHA ATMAK İSTİYORUZ

— Bazı siyasetçiler, kendilerinden başka siyasetçilerin eksikliklerini ortaya koyarak rahatlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanından bugüne kadar şikâyet duymadık desek yeridir. Bunun sebepleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Başkalarının eksiğini gören kendi hatalarının farkına varamaz. O nedenle kendi yapamadıklarımızla ilgileniyoruz; yaptıklarımızı daha iyi yapma konusunda çaba gösteriyoruz. Geleceğe bakmak gerekiyor. Burada da yine Hazreti Mevlana'nın bakış açısı bize yön veriyor:

Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım.

Bu bakış açısı bizim aynı zamanda felsefemizi de oluşturuyor. Biz kendi hizmet dönemimizin de çok abartısı içerisinde olmak istemiyoruz. Tam tersine yaptıklarımızın –çok çalışma yaptık ama– yapamadıklarımızın yanında az olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Onun için her gün hizmetlere yeni ilaveler yapmak istiyoruz; her gün bir adım daha atmak istiyoruz.

İki günü eşit olan ziyandadır” düsturuyla hareket ediyoruz. Bir kere; şikâyetçi kültürü, başkasının aleyhinde konuşma kültürü, başkalarının eksiklerinden dolayı haz alma kültürünü artık tamamen çıkarmalıyız. Yeni siyaset anlayışında artık hep daha iyisini yapma ve yapılamayanı yapma ilkesi hâkim olmalı. Bu konuda gayret gösteriyoruz.

KONYA DÜNYANIN MARKA KENTLERİNDEN BİRİ OLACAK

— Konya'nın trafik, hava kirliliği, altyapı gibi alanlarla bir sıkıntısı var mı? Konya Büyükşehir Belediyesi bu konuda neler yaptı? Neler yapacak?

Konya bugün Türkiye'nin en planlı yapılaşmış, gecekondusu olmayan tek büyük şehridir. En yaygın kanalizasyon ve su ağına sahip olan büyük şehir durumundadır. Eksiğimiz tabii ki var. Hava kirliliği konusunu daha tam olarak çözemedik. İnşallah 2007 yılında bunu çözeceğiz. Altyapıda iyi durumdayız. Yağmursuyu drenaj hatlarımız yoktu, yapımını başlattık. Trafikte diğer büyük şehirlere göre daha rahatız ama kısa vadede 20, orta vadede 50 yıllık perspektifle hareket ederek, 23 yeni cadde açıyoruz. Yeni raylı sistem hatları yapımını başlattık. Bu konuda da mesafe alıyoruz. Yeni köprülü kavşaklar, yeni otobüs güzergâhları, yeni araç alımlarıyla trafik konusunda da gelecek vizyonu açısından ilgileniyoruz. Konya dünyanın marka kentlerinden biri olacak. Ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık Konya dünyada bir marka olma aşamasında hızlı bir yürüyüş içerisinde.

TÜRKİYE'NİN EN SOSYAL BELEDİYESİ SEÇİLDİK

— Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarından bahseder misiniz?

Sosyal ve kültürel çalışmalarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Biz belediyeciliği 3 ayakta planlıyoruz. Fiziki, sosyal ve kültürel. Üçünün de aynı oranda başarı ile yürütülmesi gerekiyor, üçünün de aynı sağlam temellere oturması gerekiyor. Fiziki belediyecilikte zaten Türkiye'ye model olduk. Sosyal ve kültürel belediyecilikte de Türkiye'de en başlarda yer almayı hedeflemiştik. Nitekim sosyal belediyecilik alanında Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçildik. Bu konuda fakirlerle ilgili projelerimiz, 10 bin Öğrenciye burs, Kan Bilgi Bankası, Gezici Göz ve Kan Merkezlerimiz, Gezici Anaokulu servisimiz, Alo Doğum – Alo Cenaze hizmetlerimiz, Özürlüler Koordinasyon Merkezimiz, Özürlü Dostu Belediye ödülünü başbakanlıktan almamız, Evde Bakım servisimiz, Kardeş Aile uygulamamız gibi birçok hizmetimizle sosyal belediyecilikte de model olduk.

Belediye bünyesinde ilk defa Kültür A.Ş. birimi oluşturarak, kültür hizmetlerine önemli paylar ayırıyoruz. Bu alanda da çok önemli çalışmalara imza attık. Biz bu noktalarda Türkiye'ye örneğiz diye düşünüyorum.

HABER AKTÜEL SİTESİNİ TEBRİK EDİYORUM

— Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kültürel faaliyetleriniz de yayın grubumuz olarak sizi desteklediğimizi bilmenizi isteriz.

Günümüzde iletişim kanalları içerisinde yer alan internet haberciliği alanında yaptığınız güzel çalışmalardan dolayı Haber Aktüel sitesini tebrik ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum.

…bitti