Tanju Özcan, CHP’den çıkarıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkarıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçici olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden çıkarıldı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog nedeniyle “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında oy birliğiyle 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi.

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamıyor ve cezalarının tamamlanmasından itibaren altı (6) ay süre ile parti organlarına seçilemiyor. Geçici çıkarma cezasının uygulanması sırasında kişinin, parti programına, tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğü devam ediyor.