Tarihi hamamda ‘kirliliğe tepki’ sergisi

Adana'da faaliyet gösteren bir sanat merkezinin yöneticisi Bülent Harputlu ve grafik tasarımcısı Nilgün Sevimli'nin birlikte hazırladıkları eserler sıra dışı bir mekanda sergilendi.

Toplam 30 eserden oluşan serginin 1851 yılında inşaat edilen tarihi Çarşı Hamamı’nda teşhir edilmesinin bir anlamda kirliliğe tepki amacını taşıdığını dile getiren heykeltraş Bülent Harputlu, “Temizliğin başlangıç noktası sayılan yıkanmaktan yola çıkarak, çalışmalarımızı amaca uygun hale getirmek üzere hamamda sunmaya karar verdik.” dedi.

Malzeme olarak teknolojik atıklardan yararlandıklarını ifade eden Harputlu, trafik, sigara, televole, çevre ve düşünce kirliliğine gönderme yapmak istediklerini dile getirdi. Her gün kirlilik zincirinin halkalarına yenilerinin eklendiğine dikkat çeken Harputlu, duyarlı her bireyin bir tas su dökmesiyle bu kirliliğin gidebileceğini açıkladı.

Genel olarak kontrol edilmeyen kirliliğin önlenemez ya da kontrol edilebilir yapısını teknik olarak en iyi poliüretenin yansıttığını hatırlatan Harputlu, çalışmalarını da simgesel atıkları poliüreten ile kaynaştırarak renk ve doku desteğiyle yaptıklarını vurguladı. Serginin ilk gün cinsiyet farkı olmaksızın gezilebileceğini kaydeden Harputlu, daha sonraki 9 gün boyunca hamamın çalışma programına uygun olarak kadınların 09.00-13.00, erkeklerin de 14.00 ve 21.00 saatleri arasında ziyaretine açık olacağını bildirdi.