Tarım Kanunu Ulusal Pamuk Konseyi’nin önünü açtı

TBMM'de ürün konseyleri kurulabilmesine imkan tanıyan 5488 Sayılı Tarım Kanunu, Ulusal Pamuk Konseyi'nin de önünü açtı.

Kuruluş çalışmaları devam eden Konseyin Kurucu İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten TARİŞ Genel Müdürü Sabahattin Gazanfer, 18 Nisan’da kabul edilen Tarım Yasası’yla Türk tarımı için önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.
Gazanfer, bazı icra kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Tarım Yasa’nın 11. maddesinin ürün bazında üretici, tüccar ve sanayiciler ile bunların oluşturdukları tüzel kişiliklerin bir araya gelerek, tüzel kişiliğe haiz ürün konseyleri kurmasına imkan tanıdığını söyledi. Gazanfer, üretici, sanayici ve tüccar kesiminin katılımıyla yaklaşık 6 yıldır sürdürdükleri Ulusal Pamuk Konseyi kurma çalışmalarının önünün açıldığını ifade etti. Gazanfer, bugüne kadar sürdürdükleri Konsey kuruluş çalışmaları içinde, ülke genelinde pamuk üretimi, ticareti ve tüketimiyle ilgili 122 kuruluşu bir araya getiren bir Genel Kurul oluşturulduğunu ve Tüzük Taslağı hazırlanarak, tartışıldığını kaydetti. Yönetmelik taslak metni hazırlığı içinde olduklarını anlatan Gazanfer, küçük eksiklikleri de tamamlayıp taslak metninin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na sunulacağını bildirdi.

Küresel rekabet ortamında pamuk tarımı ve pamuğa dayalı sanayi dallarında sürdürülebilir üretimin ve gelişimi için Ulusal Pamuk Konseyi’nin büyük önem taşıdığını ifade eden Gazanfer, konseyin bir meclis gibi görev yapmasını planladıklarını dile getirerek, “Üretici, sanayici ve tüccarın temsilcilerini seçimle belirleyerek konseye göndermesini planlıyoruz. Her sektörün üçer üye ile temsil edildiği dokuz kişilik yönetim kurulu oluşturulacak. Ürünle ilgili kararları bu üyelerden yedisinin oyuyla alınacak.” dedi.