Tarım sigortası 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Haziran 2005'te yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu'nun uygulanmaya başlamasıyla birlikte 10 bin kişiye iş imkanı doğacak.

Tarım Sigortaları Vakfı (TSV) Genel Müdürü Tanfer Dinler, kanunun uygulamaya geçmesiyle 4 bin 600 ziraat mühendisi, 2 bin 900 veteriner, bin 200 sigortacı ve diğer meslek dallarından yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi. Tarım sigortasının başlamasıyla Türkiye’nin genç ve teknik insan varlığı ile Avrupa Birliği’nin (AB) karşısında avantajlı olacağını ifade eden Dinler, “Bu teknik eleman ve iletişim teknolojisi potansiyellerinin tarım ve sigorta ile ilgili kurumların koordinasyonunda entegrasyonun sağlanması, Türkiye’de Tarım Sigortaları Sistemleri birçok AB üyesi ülkeden daha önce kurulacak” dedi.

TSV Genel Müdürü Dinler, 2006-2010 Tarım Stratejik Belgesi çerçevesinde tarım desteklerinin yüzde 5’inin ürün sigorta primine ayrılacağını bildirdi. Tarım Bakanlığı’nın 2006 yılı için tarım sigortalarına 250 milyon YTL kaynak aktardığını kaydeden Dinler, “2005 yılı bütçesinde bu miktar 30 milyon YTL idi. Ayrılan kaynak bakımından artış var. Ama yeterli değil. Devlet tarım sigortasına en az 1 milyar dolar ayırması gerekir” dedi.

Türkiye’de sigortacıların tarıma önem vermediğini iler süren TSV Genel Müdürü, “Türkiye’de ekilebilir alanların sadece yüzde 1,8’i ve hayvan varlığının da ancak yüzde 3’ü sigortalı. Türkiye’deki 50 sigorta şirketinden sadece 9’u tarım sektörüne yönelik çalışıyor. Bu sayı yeni girenlerle 16 oldu. Tarımın sigorta sektörü içindeki değeri yüzde 4 oranında bulunuyor. Amerika her yıl çiftçiye sigorta primi için aktarılan miktar 1,8 milyar dolar civarında.” bilgisini verdi.

Tarım Sigortası Havuzu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB), Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) ile işletici şirket olarak kurulan TARSİM’in temsilcilerinden oluşan 7 kişilik bir ekip tarafından yönetilecek. Havuz sisteminde bugüne kadar sigorta edilmeyen don, sel ve kuraklık gibi riskler devletin yüzde 50 prim desteği ile sigorta kapsamına alınacak.

Havuz sisteminin işlemesi için TSV tarafından oluşturulan network ağı ise şöyle işleyecek. Çiftçinin sigorta şirketlerine ödediği primlerle devletin ödeyeceği destek primleri Tarım Sigortası Havuzu’nda toplanacak, poliçeleri sigorta şirketleri düzenleyecek ve poliçe, çiftçi kayıt sistemi ile karşılaştırılacak. Hasar tespitleri bağımsız bir sistem tarafından yapılacak, havuz, hasar ödemelerini doğrudan çiftçinin kendisine yapacak.