Tartışılan diziye doktorlardan tepki

Yağmurdan Sonra adlı diziye bir tepki de doktorlardan geldi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, “Hiçbir hekim hastaları arasında ayrım yapmaz.

Vatandaşları kin ve nefret duygularına sürükleyen bu gibi dizilerin amaçlarına ulaşamayacaklarına inanıyoruz” dedi.
TTB’den yapılan yazılı açıklamada Yağmurdan Sonra adlı dizide bir kadın hastanın giyiminden dolayı sağlık hizmetinden yararlanamadığı anımsatılarak, “Bu ve benzeri girişimler ile hekimlik mesleğinin, siyasi, ideolojik görüşe alet edilmek istenmesini kınıyoruz” denildi.
Açıklamada, amacı insanı yaşatmak olan bir meslek grubunun dizideki sahnelerle bir ilgisi olamayacağı görüşü savunuldu. “Vatandaşları kin ve nefret duygularına sürükleyen bu gibi dizilerin amaçlarına ulaşamayacaklarına inanıyoruzö denilen açıklamada, hekimlik meslek etiğine göre hastalar arasında siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, cinsiyet, yaş gibi farklılıkları gözetmeden sağlık hizmeti verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.