TBMM tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu, gündemine aldığı 5 kanun tasarısı ve teklifini görüştükten sonra tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, Anavatan Partisi’nin Meclis’in 15 Temmuz’a kadar çalışmasını öngören grup önerisi reddedildi. AK Parti’nin, Meclis’in 5 kanun tasarısını görüştükten sonra tatile girmesini öngören grup önerisi kabul edildi. Buna göre TBMM Genel Kurulu, 1210 sayılı Bütçe Kanunun bazı hükümlerinin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesine dair kanun tasarısı, 1231 sayılı Yap-İşlet modeli ve elektrik enerjisi tesislerinin kurulmasına ilişkin kanun teklifi, 1228 sayılı TBMM Genel Sekreterlik Teşkilat Yasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 1125 sayılı Yükseköğretik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve 1221 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Hükümeti arasında imzalanan ve Moğalistan’daki Bilge Kağan yolunun yapılmasına dair anlaşmanın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısını görüştükten sonra tatile girecek.

49 maddelik Bütçe Kanunu ile ilgili tasarının görüşmeleri 12. maddeden başlayacak. Buna göre Genel Kurul’un toplam 55 maddeden oluşan 5 yasa tasarı ve teklifini görüştükten sonra tatile girecek.