TBMM TMY tasarısını görüşüyor

TBMM Genel Kurulu'nda Terörle Mücadele Yasa Tasarısı'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarının görüşmelerine başlandı.

”Türk askeri Kuzey Irak’ta yer almazsa terörle mücadele edemeyiz” görüşünü savunan Sarıbaş, Türkiye’deki bölücü terörün Kuzey Irak’tan beslendiğini söyledi. Bugüne kadar 7 pişmanlık yasası çıkartıldığını, hiçbirisinden beklenilen sonucun alımadığını vurgulayan Süleyman Sarıbaş, ”Günahı ve vebalini size bırakarak yasayı destekleyeceğiz” dedi.

CHP’nin görüşlerini açıklayan Niğde Milletvekili Orhan Eraslan, tasarının 6. maddesine eklenen bir fıkrayla terör örgütünün kurucusu ve yöneticilerine etkin pişmanlıktan yararlanma imkanı getirildiğini hatırlatarak, bu fıkra ile terör örgütün kurucusuna örgüt hakkında bilgi vermesi durumunda cezasında indirim yapılabilme imkanı getirildiğini ifade kaydetti. Eraslan, CHP’nin bu konuda uyarı görevini yerine getirdiğini söyledi.

Genel Kurul’da görüşmelerine başlanan tasarı, TMY’deki ‘terör’ tanımında değişiklik yapmıyor. Terör suçunun işlenmesi için ‘cebir ve şiddet’ olması gerektiğini yönündeki ifade de konuyor. Tasarıya göre, şantaj, cebir, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin, siyasi hakların, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi, konut dokunulmazlığının, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, sendikal hakların engellenmesi, içilecek sulara, her çeşit besine zehir katarak veya başka şekillerde bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemenin izinsiz üretimi, mühürde sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu veya suçluyu övme, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme fiilleri terör suçu sayılıyor.

Görüşülen tasarıya göre, isim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek, kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak şekilde kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerinin kimliklerini açıklayanlar, yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler, terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlar veya yayınlayanlara, muhbirlerin kimliklerini açıklayanlar veya yayınlayanlara verilen para cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanacak.

Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş suçları ve suçluları övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar, hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet Savcısı’nın emriyle tedbirli olarak durdurulacak. Ölüm cezası ilgili kanunlar çerçevesinde müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör örgütü suçluları şartlı salıverilme hükümlerinden yararlanamayacak.

Aynı tasarıyla terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda ‘teslim ol’ emrine itaat edilmeyerek veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkili olacak. Tasarıya göre, terörle mücadelede göre alan istihbarat ve kolluk görevlilerini ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olara belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenecek.