TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, bu hafta, gündemindeki tasarı ve tekliflerin yasalaşması için yine yoğun bir mesai yapacak.

Genel Kurul bu haftaki çalışmalarına, 2 yasa teklifi ve 3 uluslararası anlaşmanın görüşmeleriyle başlayacak.

Genel Kurul, 28 Şubat Salı günü, İzmir’deki Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Teklif, İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun tasfiyesinden sonra, taraf olduğu her türlü hukuki işlemlerin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devrini öngörüyor.

Aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İETT’nin toplu taşıma amacıyla, özel sektörden uzun süreli otobüs kiralamasına imkan veren kanun teklifinin ele alınması bekleniyor.

Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi de Salı günü ele alınacak.

Teklif, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin, bütçe uygulama talimatı veya sosyal güvenlik kuruluşları ve kamu kesiminin tedavi giderleri ödemelerine esas olan ve yetkili makamlarca çıkarılan tarifelerle belirlenen miktarı aşamayacağını öngörüyor.

Salı günü 3 uluslararası sözleşme de Genel Kurul’da ele alınacak.

-DİSİPLİN CEZALARINA AF-

20 bin 543 memuru ilgilendiren, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa Tasarısı’nın görüşmelerine ise 1 Mart Çarşamba günü başlanması bekleniyor.

Tasarıyla, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları, bütün sonuçları ile affedilecek.

Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yarışlar üzerine müşterek bahis kabul etmeye, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı yetkili kılan, At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı da aynı gün ele alınacak. 40 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği atçılık sektörünün, birikmiş sorunlarını çözmeyi amaçlayan tasarı, doping ile yarış gelirlerinin kullanılması konularında düzenlemeler getiriyor.

-GELİR VERGİSİ ORANLARINDA İNDİRİM-

Gelir vergisi oranlarında indirim öngören ve yatırım indirimi uygulamasını kaldıran yasa teklifinin 2 Mart Perşembe günü Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Gelir Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, gelir vergisi dilimleri azaltılacak ve tek tarifeye geçilecek.

Genel Kurul’da aynı gün Çevre Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’nın da ele alınması bekleniyor.

-KOMİSYONLAR-

TBMM’deki ihtisas komisyonları da bu hafta gündemlerindeki tasarı ve teklifleri görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 28 Şubat Salı günü, çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurlara, Ocak’tan itibaren 40, Temmuz’dan itibaren de 40 YTL olmak üzere toplam 80 YTL ek ödeme yapılmasına olanak tanıyan yasa tasarısı ele alınacak.

Komisyonda aynı gün, Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı, Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ise 1 Mart Çarşamba günü İçişleri Komisyonu’nda ele alınacak.

Adalet Komisyonu, sigara yasağını genişleten yasa teklifini görüşmeye 1 Mart Çarşamba günü devam edecek.

Şemdinli ve Yüksekova’da meydana gelen olayları araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da 1 Mart Çarşamba günü toplanacak.

Töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetin nedenlerini araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporun da bu hafta içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.