TCDD: 95 kamyon hurdadan sadece birinde radyasyon çıktı

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, MKE'ye gönderdiği hurdalarda yüksek oranda radyasyon çıktığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, MKE’ye gönderdiği hurdalarda yüksek oranda radyasyon çıktığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. İzmir Halkapınar’dan 12 Kasım 2013 tarihinde 95 kamyon hurda malzemenin MKE’ye teslim edildiği, bunlardan bir tanesinin, radyoaktif panellerin uyarısı sebebiyle iade edildiği belirtildi.

Halkapınar’daki depolarda bekletilen ve daha sonra MKE’ye gönderilen hurdalarda yüksek oranda radyasyon tespit edildiği iddiaları üzerine TCDD’den yapılan açıklama şunlar kaydedildi: “Teşebbüsümüz hurdaları, Bakanlar Kurulu kararı gereğince MKE Kurumu tarafından toplanmakta ve hurda olarak alınmaktadır. Bu bağlamda Halkapınar Lokomotif Atölye Müdürlüğü alanındaki hurdalar da MKE Kurumu’na teslim edilmiştir. Söz konusu hurdalar, Aliağa’da bulunan radyoaktif panellerden geçirilerek ve kontrol edilerek MKE Kurumu’nca teslim alınmıştır. Halkapınar’dan 12 Kasım 2013 tarihinde 95 kamyon hurda MKE’ye teslim edilmiştir ancak hurda yüklü kamyonlardan bir tanesi, radyoaktif panellerin uyarısı nedeniyle teşebbüsümüze iade edilmiştir. Bunun üzerine inceleme yapılmak üzere 13 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’na başvurulmuş, eşzamanlı olarak hurda sahası ve iade edilen hurdalarda MKE Kurumu’nun ölçümünü yapan uzmanlarca ölçüm yapılmıştır. Sahada herhangi bir radyasyon izine rastlanmamıştır. İade edilen hurdalar arasında 3 kg. ağırlığında, bugün kullanılmayan 1960 model lokomotiflerden çıkma bir parça üzerinde radyasyon tespiti yapılmış, diğer hurdalarda ve sahada herhangi bir radyasyona rastlanmamıştır. Söz konusu parça izole edilerek koruma altına alınmış, her ihtimale karşı saha da izole hale getirilmiştir. TAEK gerekli incelemeyi yaptıktan sonra konu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Haberlerde iddia edildiği gibi hurdaların tamamının ve sahanın radyasyonlu olduğu, hurdaların İzmir halkı için tehdit oluşturduğu gerçek dışıdır.”