Tedavi Yardımı Tebliği yürürlükte

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmelik kararına göre; Aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması teşvik edilecek.

Pilot uygulamanın sağlıklı bir şekilde yerleşmesini temin etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi engellememek amacıyla bu süreçte aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde sevk zorunluluğu olmayıp sevk işlemleri bu maddedeki diğer hükümlere göre yapılabilecek.