Tekel’ e tavsiye!

TEKEL'in sigara markaları bölünerek satılsın tavsiyesi

Rekabet Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş’nin (TEKEL) sigara bölümünün özelleştirilmesine ilişkin olarak, “sigara markalarının bölünerek satılması halinde, bir bütün olarak yapılacak satışa göre daha rekabetçi bir yapı elde edilebileceği” görüşünü savundu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 4 Aralık 2006 tarihinde yapılan başvuru sonucunda Rekabet Kurulu, ”TEKEL’in bağlı ortaklığı olan Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş’ye ait sigara fabrikaları ile sigara markalarının blok olarak varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi” hakkında görüşünü ÖİB’ye bildirdi.

Buna göre, Kurul önceki görüşünün geçerliliğini sürdürdüğünden, ilave bir görüş oluşturulmasına gerek olmadığına karar verirken, görüşünde “TEKEL’in sigara markalarının bölünerek satılması halinde, bir bütün olarak yapılacak satışa göre daha rekabetçi bir yapı elde edilebileceği” tavsiyesinde bulundu.

Görüşte, bir bütün olarak satış yönteminin tercih edilmesi durumunda, devralacak teşebbüsün/teşebbüslerin pazardaki konumuna göre makul sürelerde gerçekleştirilebilecek bölünme modellerinin ya da sahip olunan marka veya markaların elden çıkarılmasını içerecek modellerin Kurul tarafından önerilebileceği belirtildi.

Devir işlemi hangi yöntemle gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, alıcı adayları belli olduktan sonra yapılacak değerlendirmede, 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun ilgili maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülüklerin getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği vurgulanan görüşte, dolayısıyla bu hususun ihaleye katılacak teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından ihale şartnamesinde belirtilmesinin gerekli olduğu ifade edildi.