Teknolojik takip öğrenciyi şiddetten uzak tutuyor

Okullardaki şiddet olaylarının önüne geçebilmek için çözüm arayışlarını sürdüren eğitim camiası, örnek uygulamaları gündeme getiriyor.

Velilerle birlikte ortak bir kontrol mekanizması işleten kurumlar, sistemin yaygınlaştırılmasının önemine işaret ediyor. Teknolojik takip sisteminin önemli bir yatırım gerektirmediğine dikkat çekiliyor.

Sistemi en yaygın şekilde özel okullar kullanıyor. Özel Coşkun Eğitim Kurumları ve Fatih Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin takibi cep telefonu mesajının yanı sıra internet yoluyla da yapılıyor. Sabah birinci dersin sonunda okula gelmeyen öğrenciler tespit edilerek, servis sorumluları ve aileler aranıyor. Coşkun Eğitim Kurumları’na bağlı Kasımoğlu Lisesi Müdürü Levent Eyüboğlu, ailelerin eğitilmesinin istenmeyen olayların azalmasında önemli rol oynadığını belirtiyor. Eyüboğlu, bu yıl 220 aileye kurs verdiklerini vurguluyor. Özel Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Oğuz ise, her okulun ‘kırmızı çizgileri’nin bulunması gerektiğine dikkat çekiyor. “Bizde bir öğrenci okulda kavga ettiği veya öğretmeniyle sözlü ya da fizikî tartışmaya girdiği zaman okuldan atılacağını bilir.” diyen Oğuz, öğrenci takibini de şöyle anlatıyor:

“Biz öğrencinin velisine cep telefonu mesajı gönderiyoruz; ancak bu biraz mekanik kaçıyor. Buna ilave olarak müdür yardımcılarımız direkt aileyle görüşüyor. Ders ve okul takibi, devam-devamsızlık durumu doğrudan aileyle temas kurularak kontrol ediliyor.”

İstanbul’da teknolojik takiple öğrencileri şiddetten uzak tutan devlet okullarının başında İstanbul Üsküdar Lisesi geliyor. Lise bünyesine yerleştirilen 24 kamera ile öğrencilerin ders dışı tüm davranışları kontrol altında tutuluyor. İnternet üzerinden öğrenci takibi ve cep telefonu mesaj sistemiyle de öğrenci velisiyle sürekli haberleşme sağlanıyor. “Öğrenci kontrol altında olduğunu hissettiği zaman yanlış hareketler yapmıyor.” diyen lise müdürü Mehmet Keskin, bu yolla velilerin de huzurlu olduğunun altını çiziyor.

Okuldaki kameraların 24 saat kaydettiği görüntülerin 40 güne kadar saklandığını hatırlatan Üsküdar Lisesi Müdürü Mehmet Keskin, kameraların tespit ettiği disiplinsiz öğrenci davranışlarını veli ve öğrenciyle paylaşarak olumsuzlukların tekrarlanmasını önlediklerini anlatıyor. Okul çevresinde olabilecek tehlikeli davranışların kameralarla tespit edildiğini ifade eden Keskin, şunları kaydediyor: “Öğrenci sürekli kontrol altında olduğunu hissettiği zaman yanlış hareketler yapmıyor. Bir öğrencimiz okula geç geldiği veya gelmediği zaman cep telefonu mesajı yoluyla velimizi uyarıyoruz. Ayrıca telefon açarak bilgi veriyoruz. Örneğin geçen gün 2 öğrencimiz okula gelmedi. Velilerini aradığımızda okula gittiklerini söylediler. Öğrencilerin cep telefonundan pastanede olduklarını öğrendik, gidip okula getirdik. Biz öğrencilere cep telefonlarını açık tutmalarını aksi takdirde ertesi gün hesap sorulacağını söylüyoruz. Uygulamayla öğrencilerimiz okul varken dışarıda yanlış işler yapamıyor.”

Web sitesi aracılığı ile sürekli veli, öğretmen ve yöneticilerin bilgi alışverişinde bulunduğuna dikkat çeken Keskin, “Sitemizde her öğrenci için şifre veriyoruz. Çocuğun ailesi istediği an siteye girerek çocuğunun notlarını, devam devamsızlık durumlarını görüyor. Öğretmenlerimiz öğrencinin bilgi notu bölümüne velilere ulaştırmak istedikleri mesajı iletiyorlar. Mesela çoçuğunuz şu derslerden biraz zayıf gibi.” şeklinde konuştu. Öğrencilerin sistemin varlığından haberdar oldukları için olumsuz davranışlarda bulunmadığını kaydeden Keskin, okul ile iletişim kurmayan veliler için de okul öğretmen ve yöneticilerinin ev ziyareti yaptığına dikkat çekiyor. Keskin’in dikkat çektiği noktalardan biri de veliyle etkili iletişim kurma ve öğrenciye sevgiyle yaklaşma. Velilerle gerektiği anda görüştüklerini ifade eden Keskin, sınıf sınıf velileri toplayarak sorunlara beraber çözüm aradıklarını anlatıyor. Keskin, “Biz okulun tüm velilerini bir araya getirip toplu görüşmeler yapmıyoruz. Sınıf sınıf bir araya gelerek, bütün öğretmenler ve rehber öğretmeni eşliğinde sorunları masaya yatırıyoruz. Birlikte çözümler üretiyor ve uyguluyoruz.” diye konuşuyor. Öğrencilere sorumluluk vererek okula sahip çıkma ve görev bilincini yüksek düzeye çıkardıklarını da söyleyen Keskin, sosyal etkinliklerle öğrencinin şiddete yönelmesinin önüne geçtiklerine dikkat çekiyor. Keskin, “Öğrenci okulunda gerek yöneticilerden gerekse öğretmenlerden sevgi ve şefkat, fedakarlık gördüğü zaman bundan etkileniyor.” diyerek şiddetin bu yolla çözülebileceğini öğütlüyor.

Bir okulda kameralı sistem ve web tabanlı kontrol programı için 15 bin YTL gerekiyor. Okul aile birlikleri maddi yönden güçlü olan okullarda bu sistemler rahat kurulurken özellikle varoş bölgelerde bu sistemin kurulması zorlaşıyor. Varoşlardaki okullar bakanlıktan destek bekliyor.

Çocuğunuz bugün okula gelmedi

Milli Eğitim, okullarda şiddeti bugün bir sempozyumla masaya yatırmaya hazırlanırken, İstanbul’da sorunu büyük oranda çözen okullar, öğrencilerin teknoloji yardımıyla kontrol altında tutulabildiğinin altını çiziyor. “Gelmeyen öğrencinin velisine gönderdiğimiz cep telefonu mesajı bile okulda birçok sorunun çözümüne yardımcı oluyor.” diyen yöneticiler diğer bazı yöntemleri ise şöyle anlatıyor: “Okulda kameralarla sürekli denetim yapılabiliyor. İnternet üzerinden takip de mümkün. Okulun web sitesine her öğrenci için bir şifre veriyoruz. Veli istediği zaman internete girip bu şifreyi kullanarak çocuğunun ders ve devamsızlık durumunu takip edebiliyor.”