Telekom ve Aycell’e büyük gözaltı

TBMM KİT Komisyonu, Türk Telekom ile Aycell'in 2001-2004 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin inceleme yapılmasını kararlaştırdı.

geçmiş hesap ve faaliyetlerinin TBMM KİT Komisyonu’nda denetimi sırasında AKP’li Hamza Albayrak, Türk Telekom’daki ihaleler ve Aycell’le ilgili yüze yakın soru yönelterek, yazılı yanıt talep etti. CHP’li Kemal Sağ, Ali Rıza Bodur, Yücel Artantaş ve Emin Koç ile AKP’li Eyüp Ayar ve Ahmet Yeni, Albayrak’ın Türk Telekom’la ilgili altı sorusuyla KİT Alt Komisyonu Raporu’na ekli Aycell’le ilgili 55 sorudaki hususların ivedilikle incelenmesi, inceleme sonucunda soruşturma gerektirdiği saptanan hususların ise Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından soruşturulması yönünde Komisyon’un karar alması için önerge verdi. Önerge, iki partinin milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edildi.

‘Zarar 300 milyon dolar’

Komisyon Başkanı Nurettin Canikli tarafından Yüksek Denetleme Kurulu ve Ulaştırma Bakanlığı’na konuyla ilgili yazının gönderilmesinin ardından, bu kurumlarca inceleme başlatılacak.
İnceleme istenen Albayrak’ın iddialarına göre, sadece Türk Telekom’da kamunun zararının yaklaşık 300 milyon doları bulduğu ileri sürüldü. Komisyon tarafından inceleme ve gerekirse soruşturma talep edilen konularla ilgili bazı iddialar şöyle:

TT’ye santral kuran dört uluslararası firmaya 2002 yılı rakamlarıyla kesilen 80 milyon YTL ceza diğer firmalardan tahsil edilirken, Alcatel’in 44.5 milyon YTL’lik cezası silindi.

Alcatel’in kurduğu manyetik kartlı ankesör sisteminde kartların kopyalanması dolayısıyla TT 70 milyon dolar zarar etti.

Alcatel-Karel firmalarının kurduğu smart kartlı ankesör sisteminden dolayı Türk Telekom 2.1 milyon dolar zarara uğradı.

Alcatel firmasına TTNET ihalesindeki yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı kesilmesi gereken 12.5 milyon dolarlık ceza kesilmedi.

TT, 150 milyon dolarlık uyduyu Alcatel firmasından 300 milyon dolara satın aldı.

E-Kart firmasından alınan ve kopyalanma tehlikesi bulunan smart kartların imha edilmesi gerekirken, 95 bin YTL’lik ödeme yapılması, TT’nin milyonlarca dolar zarar etmesine yol açtı.

Başarı-Huawei konsorsiyumuna verilen bir ihale iptal edildiğinde 778.8 bin dolarlık teminatı irad kaydedilmesi gerekirken iade edilip, kısa bir süre sonra 17 milyon dolarlık yeni bir ihale kazanmasına izin verildi.

Aycell’de gezi trafiği

Aycell’de incelenmesi istenen konuların başında bazı üst yöneticilerin yurtdışı gezileri bulunuyor. Genel Müdür Cahit Paksoy’un 300, yöneticilerden Tayfun Çataltepe’nin 100 dolayındaki yurtdışı gezisiyle çok sayıda yöneticinin özellikle Amerika’ya yaptığı uzun seyahatlerin hangi amaçlarla yapıldığı incelenecek.
Aycell’in ‘bedava telefon’ kampanyası sırasında Yargıtay’da her bir üyeye dağıtılan dörder telefonla Adalet Bakanlığı ve Şişli Savcılığı ve idare mahkemesi üyelerine dağıtılan telefonların kurumlar yerine şahıslara verilmesi de incelenecek konulardan. Komisyon ayrıca, Aria-Aycell birleşmesinde kamunun zarar ettirildiği iddialarının da incelenmesini talep etti.