Temiz bir dünya için herkes göreve

Doç. Dr. Tanay Birişçi Yıldırım, dünya kaynaklarının sınırlı olduğunu ve en ileri teknolojilerin bile bunları artırmaya yetemeyeceğini söyledi.

Ekolojinin kendi içinde sağladığı olağanüstü dengenin bazı hırslar adına yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Doç. Dr. Yıldırım, “Peyzaj mimarları olarak, Dünya Çevre Günü’nü doğruları söyleme ve insanımızı bilinçlendirme günü olarak görüyoruz. Sanayileşmenin ortaya çıkardığı sera gazlarının atmosferimizi kirletmesine, çöp dağlarının bombalara dönüşmesine, sulak alanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Daha temiz bir dünya için herkesi göreve çağırıyoruz.” dedi. Tüketilen doğal kaynakların uygun şartlarda kendini yenileyebileceğini belirten Yıldırım, “Ancak bu durum, insanın ve politikaların doğaya fırsat tanımasıyla gerçekleşebilir. Dünyanın çevre ve diğer problemlerinin temelinde hızla artan nüfus, eğitimsizlik ve eşit olmayan gelir dağılımı yatmaktadır. Bu sebepleri ortadan kaldırmak, her toplumun önde gelen amaçlarından olmalıdır.” şeklinde konuştu. Tanay Birişçi Yıldırım, sözlerini bir Kızılderili atasözüyle bitirdi:

“Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde, ve son balık öldüğünde, o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız.”