‘Terör gündemi işgal etmemeli’

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan terör olaylarını değerlendirmek üzere bir araya gelen sekiz sivil toplum örgütü, terörün ülke gündemini işgal etmesine izin verilmemesini istedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türk-İş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak-İş, DİSK ve Kamu-Sen başkanlarının katıldığı toplantıda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olayları ele alındı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, tüm kesimlere hukukun kuralları çerçevesinde hareket etme çağrısında bulunuldu. Metinde, “Ortak değerlerimize sımsıkı sarılarak, terör olaylarının tekrar ülkemiz gündemini işgal etmesine, özellikle bölge halkının çektiği ekonomik sıkıntıları dayanılmaz boyutlara getirmesine izin vermemeliyiz.” denildi. Yanlış politikaların ve gelişmemişliğin bir sonucu olan işsizliğin, tüm ülke için en önemli sorunlardan biri olduğu vurgulanan açıklamada, hızlı bir büyüme stratejisi çerçevesinde istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması, yatırımları özendirecek ve istihdamı artıracak önlemlere destek verilmesi istendi.

“Cumhuriyetimizin temel ilkesi üniter yapımıza sahip çıkılarak, temel hak ve özgürlüklerin ve kültürel hakların geliştirilmesi ve kullanılması sürecine katkı sağlayacağı göz önünde tutularak, hukukun üstünlüğünü engelleyecek eylem ve davranışlardan kaçınılmalıdır.” denilen açıklamada, herkesin soğukkanlı ve sağduyulu davranması gerektiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Güneydoğu bölgemizde ve ülkenin genelinde yaşanan bölücü örgütün son terör ve diğer şiddet olayları, toplumsal barış ve istikrarın başladığı, AB katılım süreci içinde temel hak ve özgürlüklerin toplumun tamamı için giderek daha fazla iyileştiği bölgede geçmişteki terör nedeniyle yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesine dönük projelerin uygulanmaya başlandığı bir döneme denk gelerek, bölge halkını yine yaşanan terör olaylarının kurbanları haline getirmektedir.” Açıklamadan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, yaptıkları çağrının herkese yönelik olduğunu vurguladı.