Terör örgütü amblemi taşıyanlar cezalandırılacak

Terörle Mücadele Kanunu'nda değişilik yapılmasına dair kanun tasarısına, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının taşınması ve örgütü çağrıştırıcı amblem ve işaret taşıyanlar cezalandırılacak.

Kanun tasarısında, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandası niteliğinde olan içeriğe sahip süreli yayınlar hâkim kararı ile; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar durdurabilecek. Cumhuriyet savcısının bu kararını en geç yirmi dört saat içinde hakime bildirecek ve 48 saat içinde hakim onaylamazsa hüküm geçersiz sayılacak.

Tasarıda, terör örgütünün faaliyetin düzenleyen kişiler örgütün yöneticisi olarak cezalandırılması öngürülüyor. Tasarı örgütünün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Terör örgütünün propogandasını basın yoluyla yapılması durumunda ceza yüzde 50 oranında artırılabilecek. Ayrıca, basın veya yayın organlarının sahipleri hakkında da bin günden onbin güne kadar adli para cezasına verilebilecek. Sorumlu müdürleri hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür.

Kanun Tasarısı’nda terör örgütü üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması veya bu işaret ve amblemlerin üzerinde bulunduğu üniformayı andırır giysiler giyilmesi veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün, tamamen veya kısmen kapatılkapatılması, örgütün amacına yönelik afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçlerin taşınması veya bu nitelikte slogan atılması veya ses cihazları ile yayınlanması, örgüte üye kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunulması durumunda cezalandırılacak.

Her kim tümüyle veya kısmen terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlar veya toplarsa, hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüzelli günden binbeşyüz güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Kamu görevlisinin kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE YAPAN KAMU GÖREVLİSİNE AVUKAT PARASI ÖDENECEK

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti devlet tarafından ödenecek.

Terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yardımcı olan veya yerlerini, kimliklerini bildirenlere para ödülü verilecek. Para ödülünün miktarı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Terörle mücadelede görev alan devlet görevlilerine tanık korumaya ilişkin hükümler uygulanacak. Korumaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanlara kira yardımı yapılacak.

Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Başbakanlıkça, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılıksız burs verilecek.

Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda “teslim ol” emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, duraksamadan hedefe karşı silah kullanmaya yetkili olacak.