Terör zararlarından dolayı 364 bin başvuru!

Terörden zarar gören vatandaşların kayıpları karşılanmaya devam ediliyor.

'Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun' çerçevesinde, terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sebebiyle zarar gören vatandaşların kayıpları karşılanmaya devam ediliyor. Zarar tespit komisyonlarına, şimdiye kadar toplam 364 bin 165 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 330 bin 234 adedi sonuçlandırıldı. Zarar gören vatandaşlara toplam 3 milyar 98 milyon 774 bin 389 TL ödendi.

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun çerçevesinde, terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören vatandaşların zararları karşılanıyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 10 Ekim 2013 tarihine kadar zarar tespit komisyonlarına toplam 364 bin 165 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 330 bin 234 adedi sonuçlandırıldı. Bugüne kadar, zarar gören vatandaşlara toplam 3 milyar 98 milyon 774 bin 389 TL ödendi.

2013 yılı bütçesinden tahsis edilen 398 milyon 828 bin TL ödeneğin, 203 milyon 479 bin 470 TL'si 10 Ekim 2013 itibariyle kullanıldı. Kalan 195 milyon 348 bin 530 TL ödenekle, terör zararlarıyla ilgili karar verilen dosyalar için ödeme yapılmaya devam edilecek. 2014 yılı için ise 50 milyon TL ödenek öngörülüyor.

KÖYE DÖNÜŞ İÇİN 14 YILDA 171 MİLYON HARCANDI

Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) ile de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'Terör ve güvenlik kaygılarıyla yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan vatandaşlardan gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması; geri dönülen yerlerde gerekli sosyal ve ekonomik altyapının tesisi ile sürdürülebilir yaşam koşullarının oluşturulması, geri dönmek istemeyenlerin ise mevcut yaşadıkları yerlerde şehir hayatına uyumlarının sağlanmasını, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi' amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 2013 yılında valiliklerce teklif edilen 74 yeni proje 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarından devam eden 4 proje ve 4 cari proje ile birlikte, toplam 82 projenin desteklenmesi uygun görülerek 25 milyon TL ödenek valiliklere aktarıldı.

Proje çerçevesinde, 1999-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı bütçesinden KDRP kapsamındaki illere toplam 171 milyon 15 bin TL ödenek aktarıldı. 2014 yılı bütçesi için ise 19 milyon TL ödenek öngörülüyor. Terör yüzünden yaşadıkları toprakları terk edenlere yönelik devletin başlattığı 'köye dönüş' çağrısına şimdiye kadar 200 binin üzerinde insan karşılık verdi.