Terörle Mücadele Yasa tasarısı protesto edildi

Terörle Mücadele Yasa (TMY) tararısı, İstanbul adliyesi önünde birer saat arayla açıklama yapan iki grup tarafından protesto edildi.

Hukukçular Derneği, Mazlumder ve Ensar Vakfı’nın da aralarında bulunduğu 17 sivil toplum örgütüne mensup yaklaşık 30 kişi, saat 12.00 sıralarında İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.

Grup adına hazırlanan ortak metin Hukukçular Derneği Genel Sekreteri avukat Yasin Şamlı tarafından okundu. Terörle Mücadele Yasası’nda (TMY) bazı değişikliklerin gündeme geldiğini ve tepkiler üzerine gündemden çekildiğini belirten Şamlı, ancak tasarının şu günlerde, daha ağır ve tehlikeli bir şekilde yeniden dayatılmakta olduğunu söyledi.

TMY’nin iddia edildiği gibi terörü önlemeyeceğini, aksine daha da azgınlaştırarak masum insanları terör saflarına doğru iteceğini ileri süren avukat Şamlı, “Bu ülkenin terörle Mücadele Kanunu’na değil, hukukun üstünlüğüne ihtiyacı vardır.

Bu tasarının herşeyden önce insanların fiilleriyle birlikte niyetlerini de birlikte cezalandırmayı hedeflediğini kaydeden Şamlı, “Hiçbir hukuk sisteminde niyet cezalandırılamaz. Cezalandırılacak olan kişiyi ya da kamuyu zarara uğratarak, dış dünyada değiyiklik yapan fiildir.” diye konuştu.

İstanbul Adliyesi önünde ikinci protesto ise saat 13.00’de sularında Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapıldı. Yaklaşık 30 hukukçu adına basın açıklaması, Derneğin Yönetim Kurulu üyesi avukat Cem Demirçivi tarafından yapıldı.

Terörle Mücadele Yasa tararısının sadece belirli kişi ya da grupları değil, bütün toplumu etkisi altına aldığını belirten Demirçivi, “Bu yasa tasarısı ile 80 ve 90’ların ağır hak ihlalleri olan koşullarına bir geri dönüş yaşanacaktır. Tasarı ile başta düşünce özgürlüğü olmak üzere suçta ve cezada kanunilik ilkesi, basın özgürlüğü, eşitlik ilkesi ve yaşama hakkı gibi hukukun ve yargılamanın temel ilkeleri işlevsiz kılınmaktadır.” dedi.

Demirçivi, “Tasarı ile bir dönem çok tartışıldıktan sonra kaldırılan TMY’nın 8’inci maddesi geri gelmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullananlar, terör yanlısı addedilerek cezalandırılabilecektir. Yeniden yargısız infazın yolu açılıyor. Basına hapis ve kapatma cezaları getiriliyor. Renkler ve yerel kıyafetler suç kapsamına alınıyor. Örgüt mensubu tanımı, anne ve babaya kadar genişletiliyor.” diye konuştu.

Abdurrahman Dilipak ve Şanar Yurdatap’ın destek vermek için katıldığı basın açıklamasında Demirçivi, “Bu yasa tasarısı yeni bir olağanüstü hal yaratacak savaş yasasıdır. Bunu kabul etmiyoruz. Geri çekilmelidir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Her iki grup da slogan atarak tamamladıkları açıklama sonrası olaysız dağıldı.