Teşvik yasası yeniden düzenlenmeli

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın Mardin gibi illere pozitif anlamda hiçbir katkı sağlamadığını öne sürerek, yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda Mardin’in yerel kalkınma ve istihdamının arttırılması için düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Mehmet Ali Tutaşı; milli gelir, sosyoekonomik ve gayri safi yurt içi hasılada Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan kentin, Teşvik Yasası’na rağmen yatırımcılar için hiçbir avantaj sağlamadığını ifade etti.

Yasanın sözde ilk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illeri kalkındırmak amacıyla çıkarıldığını hatırlatan Tutaşı, Mardin ile Gümüşhane illerinin aynı kefeye konulmasıyla; İstanbul veya İzmir gibi Batı illerinden gelecek yatırımcının Mardin yerine Gümüşhane veya diğer illere yatırım yapacağı sonucunun doğacağı görüşünü savundu. Başkan Tutaşı, şunları söyledi:

“Teşvik Yasası’nın başta Mardin olmak üzere bölgeye pozitif anlamda hiçbir olumlu katkısı olmadı. Yasanın amacına ulaşması için iller, en az 3 kritere göre tespit edilmelidir. Bu, fert başına milli gelir seviyeleri, gayri safi yurt içi hâsıldan aldıkları pay ve sosyoekonomik gelişmişlik sıralamaları olmalıdır. Ayrıca; bu kriterlere göre tespit edilen iller kendi aralarında gruplandırılmalı, alt grup illerde teşvik süresi 15 yıla çıkarılmalı, kurumlar vergisi ve gerçek gelir vergisi muafiyeti verilmeli, mevcut işletmeler de 5084 sayılı kanundan yararlandırılmalıdır. İlimizde işletmeler kapanmaya devam ediyor. Yeni kurulacak işletmelerin de 30 işçi çalıştırmaları şartı, Mardin gibi illerde küçük yatırımcıların önünü tamamen kapatmıştır. Asgari ücretle çalıştırılan her bir işçinin işletmeciye maliyeti 600 YTL, bu da 1 ay içinde 18 bin YTL’yi buluyor. Bugün Mardin’de küçük ve orta ölçekli hiçbir firma 1 ay içinde 18 YTL kazanamıyor ki, bu kadar işçi çalıştırsın. Üretim ve istihdamın artması ve Teşvik Yasası’nın amacına ulaşması için 5084 ve 5350 sayılı kanunla yoksul yörelerin sesine göre yeniden düzenlemelidir.”