TGC Terörle Mücadele Yasa Tasarısı’nı eleştirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, Terörle Mücadele Yasa Tasarısı'nı eleştirdi. Erinç, bu yasa ile demokratikleşmede geri adım atıldığını iddia etti.

Erinç, “Terörle Mücadele Yasası, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında değiştirilmişti. Basın Yasası’nda yapılan değişiklikle el koyma sınırlanmış, toplatma kaldırılmış, basılmış eserlerin tamamına el koyma hakim kararına bağlanmıştı. Tasarı bu ilkeyi geçersiz kılmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Para cezasının kaldırıldığını ve yeniden hapis cezasına dönüldüğünü belirten Erinç, “Tasarının ciddi bir yaklaşımla oluşturulmadığının bir başka kanıtı ise yürürlükten kaldırılmış olan Basın Yasası’nın numarası ile maddelerine gönderme yapılmış olmasıdır.” dedi.

Erinç şunları söyledi: “Tasarının 5’inci maddesinde geçen ve terör örgütünün propagandası niteliğinde olan içerik, tanımıyla belirlenen suç, doğrudan yoruma açık ve halkın bilgilenme hakkını da engelleyen bir nitelik taşımaktadır. İlk terörle mücadele yasası 1991 yılında çıkarılmış ve daha sonra demokratikleşme kapsamında özgürlükleri ve hakları kullanır kılabilme gerekçesiyle değiştirilmiştir. Nasıl bir çelişkidir ki bu kez de yine demokratikleşme kapsamında değişiklik yapılmakta ve yasanın ilk şekline dönülmektedir.”