Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği yeniden düzenlendi

Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin yönetmelik kararına göre; 25 Şubat 2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin 11’inci maddesi uyarınca A3 yetki belgesine sahip olan ve oto kiralama işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere ait taşıtları; sürücüsüz olarak kiralayan ve ticari amaç dışında kullananlardan Ticari Taşıt Kullanma Belgesi istenmeyecek.