‘Tiyatro toplumların gelişmişlik düzeylenin göstergesidir’

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Dinamik ve yeniliklere açık yönüyle toplumsal değişim sürecinde belirleyici olan tiyatro, toplumun gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerindendir." dedi.

Tiyatronun, insanın değişmez özelliklerini tüm yönleri ile derinlemesine yansıttığını ifade eden Sezer, tiyatronun, olumsuzlukları olumluya dönüştürmeyi, yaşamı güzelleştirmeyi, zenginleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Sezer, “Tiyatro, insanlığın umut dolu güzel geleceğe inancının ürünüdür” dedi.

Sezer mesajında şunrlara değindi: “İnsanoğlu varolduğundan bu yana, insanın özünü araştırıp, yine insana ve topluma aktarmayı amaçlayan tiyatro etkin, katılımcı, yaşama ve insanlığa karşı sorumlu bireylerden güç alarak gelişimini sürdürmektedir. İnsanı farklı kılan değerleri ve kişilik özelliklerini yücelten tiyatro, ilerlemenin, aydınlığın ve çağdaşlığın öncülüğünü yapmakta, barış kültürünün gelişmesinde ve sürekli kılınmasında önemli rol oynamaktadır. Bireyi, insanlığı ilgilendiren sorunları düşünmeye, çözüm yolları üretmeye yönlendiren tiyatro, insanları kalıplardan uzaklaştırarak özgürleştirmekte, etkin, katılımcı, yaşama ve insanlığa karşı sorumlu bireylerle güçlenen demokrasinin varlığına ve sürekliliğine katkıda bulunmaktadır. Sevgisiz, saygısız, hoşgörüsüz kişilerden oluşan topluma dönüşmemek için tiyatronun

uygarlaştırıcı işlevinden yararlanmalı, çocuk ve gençlerimizi erken yaşlarda tiyatroyla tanıştırmalıyız.

Tiyatronun, toplumun gündeminde hak ettiği saygın konuma yükselmesi, etkin, çekici, eğitici ve işlevsel bir sanat olarak varlığını sürdürmesi için yazılı ve görsel basınımızı, birbirinin sorunlarına duyarlı toplumun varedilmesi için yurttaşlarımızı, Türk tiyatrosuna destek vermeye çağırıyorum. Tiyatro sahnesinde dengeli, yaşanmaya değer güzellikte bir dünya kurarken, gerçek yaşamda da uyum içinde barış, hoşgörü ortamının oluşumuna katkıda bulunan, tiyatroya

emek, yürek, gönül veren, tiyatro için alın teri döken tiyatro çalışanlarının ve tiyatro dostlarının 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum.”