TMK Tasarısı’nda terörün tanımı değişmedi

Bakanlar Kurulu'nda imzası tamamlanan Terörle Mücadele Yasa Tasarısı'nda yürürlükteki terör tanımı değişmedi.

Çiçek, “Esasen cebir ve şiddet kullanılmadan bir çok noktada terör suçunu işlemek mümkün değil. Kanunun maddeleri değerlendirilirken bu husus dikkate alınmalı.” dedi. Alınan bilgilere göre, terör örgütü lehine slogan atanlara ve sembollerini taşıyanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Eleştirilere yol açan ‘önleyici kolluk’la ilgili düzenlemelere ise TMK’da yer verilmedi. Bu konunun Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nda ele alınaca öğrenildi.

Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, TMK’nın sade vatandaşı hedef almadığını kaydetti. Cebir ve şiddet kullanmadan terör işlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Çiçek, “Bir taraftan özgürlükleri korumak, diğer taraftan kamu düzenini tesis etmek durumundayız. Hedefimiz temel özgürlükleri kısıtlamak değil. Kamu düzenini sağlayarak özgürlüklerin kullanılmasını tesis edebiliriz.” diye konuştu. Daha önceki açıklamalarında terörün tanımının AB Konseyi kararı çerçevesinde değiştirileceğini duyuran Çiçek, terörün tanımının değişmemesine şöyle açıklık getirdi: “AB Konseyi kararı tavsiyeden ibarettir. Zaten AB’nin terör tanımı üzerinde de herkes mutabık değil. Kendi tanımımızın yeterli unsurları taşıdığı kanaatindeyiz.” Bakan Çiçek, TMK’nın terörü tamamen bitireceği beklentisinin de yanlış olduğuna değindi. Çiçek, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin TMK’da öngörülen düzenlemelerle ilgili soruya ise şu cevabı verdi: “6. maddenin 2. fıkrasında belirtilen suçlar sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşları ya da bunların yan kuruluşlarına ait yerlerde işlenirse TCK’daki cezanın iki katı hükmü uygulanır. Tüzel kişilerin de sorumluluğu var. Bu kapsama giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde TCK’nın 60. maddesi uygulanır.”