TMSF 19 gayrimenkulü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) 19 gayrimenkulü satışa çıkardı. Taşınmazların ihalesi, 06 Aralık 2006 Çarşamba günü TMSF Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Gayrimenkuller arasında İstanbul Kartal’da bulunan ve satışları toplu gerçekleştirilecek olan aynı blokta yer alan 11 adet işyeri 11 milyon 35 bin YTL ile en yüksek muhammen bedele sahip. Blok, Pendik merkezine 2.5 km., Kartal merkezine 6 km., TEM otoyoluna ise 10 km. mesafede bulunuyor. Satışlarının toplu gerçekleştirileceği bir diğer taşınmaz grubu ise kargir dükkan, kargir oda, kargir matbaa binası ve otel binası olmak üzere 4 ayrı taşınmazdan oluşuyor. Bu gayrimenkul, 7 milyon YTL ile ikinci en yüksek muhammen bedele sahip. Birinci derece koruma bölgesinde ve eski eser niteliğindeki 4 taşınmaz da Eminönü ilçesindeki Vezirhan’da yer alıyor.

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, her bir gayrimenkul için belirlenen muhammen bedelin yüzde 7.5’i oranında nakit teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Esentepe Şubesi’ndeki 2002621 numaralı YTL hesabına yatırmaları yeterli olacak. Teminatın nakit olmaması durumunda bankalardan alınmış şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu, hazine tahvili ve bonolarının en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor.

Açık artırma yoluyla gerçekleştirilecek ihalede gayrimenkul muhammen değerinin yüzde 75’ini ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilecek. Birinci ihalede alıcı çıkmayan gayrimenkullerin ikinci satışı, 13 Aralık 2006 Çarşamba günü aynı adres ve saatte gerçekleştirilecek.