‘TMSF artık Sabah ve ATV’yi satamaz’

Ciner Grubu avukatlarının çıkardığı son yürütmeyi durdurma kararı üzerine hukukçu görüşü alındı.

Ortak kanı, TMSF bu şekilde ihaleye çıkamaz…

Çünkü hukuken Sabah-atv’nin mülkiyet hakları davadan önceki konumuna geldi.

Yani Ciner’in iptal edilen yürütmeyi durdurma kararı artık yok sayılıyor. Dolayısıyla Sabah-atv’yi geri alabilmek için hukuki süreç yeniden başlıyor.

Bu nedenle TMSF bu konumdaki bir ticari varlık için satışa gitme riskini alamaz.

İşte yeni süreç başlatan Bölge İdare Mahkemesi kararı:

22 Haziran 2006 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin Esas 2007/822 sayılı kararına yapılan itirazın kabülü ile kararın kaldırılmasına, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracak nitelikte bulunan dava konusu işlemin teminat aranmaksızın ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, dosyanın mahkemesine iadesine, oy birliği ile karar verildi.

MEDYA TAVA