Tohumluk projesi 2006’da devam edecek

Malatya Tarım İl Müdür Vekili Ramazan Aytekin, büyük bir tarım potansiyeline sahip olan Türkiye'de hububat üretiminin ve kalitenin yükseltilmesi için sertifikalı tohumluk kullanımının arttırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Tohumluğun bitkilerin çoğaltılmasında kullanılan generatif ve vejetatif bitki organ ve kısımları olduğunu vurgulayan Aytekin, tarla ve laboratuvar kontrolleri neticesinde genetik, fiziksel ve biyolojik değerlerin belirlenmesi ile sertifikalı tohumluk elde edildiğini kaydetti.

Sertifikalı olarak üretilen hububat tohumluklarının zayıf, kırık dane ve yabancı ot tohumlarından arındırıldıktan sonra sürme hastalıklarına karşı ilaçlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Aytekin, “Bu önlemler bitkilerin hastalıklara yakalanmasını engelleyeceği gibi bol ve kaliteli ürün alınmasına katkı sağlayacaktır. Yeni ve üstün bitki çeşitlerinin üretime sokulması sayesinde önemli verimlilik artışları sağlanabilmektedir. Usulüne uygun bir şekilde hazırlanmış tohumluklarda çimlenme ve sürme gücü yüksek olduğundan verimleri, aynı zamanda ürün kalitesi de yüksek olmaktadır. Aynı çeşide ait düşük kaliteli tohumlara nazaran sertifikalı tohumluk yaklaşık yüzde 20-25 oranında daha fazla verim artışı sağlamakta ve netice olarak çiftçi gelirini yükseltmektedir.” dedi.

Sertifikalı tohumluk çalışmaları çerçevesinde Malatya merkez, Yazıhan, Akçadağ, Kuluncak, Doğanşehir ilçelerinde sertifikalı tohumluk dağıtıldığını ifade eden Aytekin, çiftçiden gelen tepkiler olumlu olduğunu ‘Mahsul Fiyatına Sertifikalı Tohumluk’ dağıtım projesinin 2006 yılında da sürdürüleceğini sözlerine ekledi.