TOKİ taksit zammında indirim yaptı

Erdoğan, Toplu Konut İdaresinin, taksitli satışlarında, bu yılın ilk yarısı için memur maaş artışına endeksleyerek yaptığı yüzde 8,38’lik taksit zammını yüksek buldu.

Başbakan Erdoğan, TOKİ Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar’a dün telefon ederek, ek ödenek almayan sözleşmeli memurlara verilen 82,5 YTL’lik ek ödemenin herkese yapılmadığına işaret etti. Erdoğan, bunu dikkate alarak, taksitlerdeki artış oranının, genel artış oranı olan yüzde 4,88’de tutulmasını istedi.

Başbakan Erdoğan’ın uyarısını dikkate alan TOKİ, bugün ilgili bankalara bugün bir yazı göndererek, bu yılın ilk yarısı için öngörülen yeni artış oranlarını bildirdi.

Enflasyona endeksi yapılan satışlarda ise geçen yılın ikinci yarısında ÜFE (eksi) çıktığı için, taksitlerde artış yapılmamıştı.

TOKİ, bu yılın ilk yarısında, kredi, konut ve arsa bedeli geri ödemelerinde taksit tutarlarının belirlenmesinde uygulanacak endeksleri, 12 Ocak’ta açıklamıştı. Endekslere ilişkin haberlerin basında yer almasından sonra, Başbakan Erdoğan, dün TOKİ Başkan vekili Bayraktar’ı arayarak, “bu artışlardan bütün memurların yararlanmadığı” yönündeki görüşünü bildirdi.

Buna göre, sadece memur maaş artışına bağlı olarak yapılan satışlarda ve kullandırılan kredilerin geri ödenmesinde, taksitler, Başbakan Erdoğan’ın isteği de dikkate alınarak, genel maaş artış düzeyi olan yüzde 4,88 artırılacak.

İdare tarafından 10 Mart 2006’dan sonra ilk defa satışa sunulan veya sunulacak olan yeni projelerin geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri de yüzde 4,88 ile güncellenecek.

İdarece inşa ettirilen ve 10 Mart 2006 tarihinden önce satışı yapılan projeler ile bakanlar kurulu kararı gereği, Emlak Bankası A.Ş?den TOKİ’ye intikal eden projelerde ve geri ödemeleri memur maaş artış oranı, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksine (ÜFE) bağlı olarak satılan konut ve iş yerlerinin bakiye borç ve taksit tutarlarına ise yüzde 0 (sıfır) artış uygulanacak. İdare, memur maaş artış oranı, TÜFE ve ÜFE oranları arasından en düşük olanı dikkate alarak, artış oranını yüzde 0 olarak belirlemişti.

TOKİ’nin sattığı arsaların bakiye borç ve taksit tutarları da bu yılın ilk yarısı için artırılmayacak.

Genellikle yoksullara ve alt gelir grubuna yönelik satışlarda, “enflasyon ve memur maaş artış oranlarından en düşük olanı’ dikkate alındığı için, bu kesime yönelik taksitli konut satışlarında bu yılın ilk yarısı için taksitlerin artırılmayacak.

Diğer taraftan lüks ve sosyal konut satışlarında ise taksitler sadece memur maaş artışına bağlandığı için, bu yılın ilk yarısı için taksitler yüzde 4,88 artırılmış olacak.

-MALİYE BAKANLIĞINDAN GELEN RAKAMLAR-

TOKİ, artış oranlarını belirlerken, yorumlara sebebiyet vermemek amacıyla Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ile Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) bilgi almış, bu iki kurumdan gelen bilgilerdeki oranlar, hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde taksitlere yansıtılmıştı.

Maliye Bakanlığı?nın konu ile ilgili yazısında, “bir önceki 6 aylık dönemde memur maaşlarına ilk aşamada yüzde 2,5 oranında artış yapıldığı, daha sonra enflasyon farkının verilmesi ile artış oranının yüzde 4,88 e ulaştığı, daha sonra ilave ödemesi olmayan devlet memurlarına yapılan 40 YTL’lik ek ödemenin 80 YTL’ye yükseltilmesi ile memur maaşlarına yapılan zammın yüzde 8,38’e yükseldiği” belirtilmişti.

Maliye Bakanlığı’nın gönderdiği yazıda, ayrıca, “hakim ve savcıların, 5538 ve 5540 sayılı kanunlar ile mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında yer alan personelin özlük haklarında yapılan düzenlemeler sonucu ortalama memur maaş artış oranının yüzde 8,94’e ulaştığı, bu çerçevede devlet memurları maaşlarına yapılan ara zamlarla birlikte nihai artış oranının yüzde 8,94” olduğu kaydedilmişti.

TOKİ, yüzde 8,94’lük maaş artışından yararlananların sayısının sınırlı olması nedeniyle, devlet memurları içerisinde çoğunluk kesimin yararlandığı yüzde 8,38’lik oranı endeks olarak almayı uygun görmüştü.