TOKİ’ye Mortgage desteği

Kamuoyunda mortgate (tutsat) olarak bilinen konut finansman sistemine ilişkin yasada son dakikada yapılan değişiklik ile Toplu Konut İdaresi'nin önü açıldı.

Böylece TOKİ, bütün başlamış inşaat projelerinden kaynaklanan alacaklarını teminat göstererek finansman amacıyla menkul kıymet ihraç edebilecek.

TOKİ Başkan Vekili Erdoğan Bayraktar, idarenin halen gayrimenkul satışlarından 6-7 milyar YTL alacağı bulunduğunu belirterek, ”Bu düzenleme bize ilaç gibi geldi. 1 milyar YTL’lik alacağımız karşılığında menkul kıymet ihraç etsek finansman sorunlarımızı çözeriz” dedi.

Bayraktar, TBMM Genel Kurul’unda dün kabul edilen yasa, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken TOKİ için sadece iskan ruhsatı alınan gayrimenkullerden kaynaklanan alacaklarını menkul kıymetleştirmeye ilişkin hükme yer verildiğini hatırlattı.

Oysa bankalar ve özel sektöre yapı kullanım şartı aranmaksızın her türlü konut satışından kaynaklanan alacaklarını teminat gösterme imkanı verildiğini kaydeden Bayraktar, bunun TOKİ’ye gelir sağlama açısından önemli bir haksız rekabet nedeni olduğunu bildirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptıkları görüşmeler sonucunda verilen bir önerge ile TOKİ’ye de iskan ruhsatı almadan bütün gayrimenkul satışlarından kaynaklanan alacaklarını teminat gösterme olanağı sağlandığını ifade eden Bayraktar, şöyle dedi:
”Önceden özel sektör ve bankalar devam eden konut projelerinden kaynaklanan alacaklarını teminat göstererek finansman amacıyla menkul kıymet ihraç edebilecekti. TOKİ’ye ise sadece iskan ruhsatı almış konutlardan kaynaklanan alacakları için menkul kıymet ihraç etme hakkı tanınıyordu. Biz şimdiye kadar 60 bin konutun iskan ruhsatını alarak teslim ettik. Oysa halen 250 bine yakın konut inşaatı projelendirildi veya satış aşamasında. bunlardan kaynaklanan alacaklarımız, düzenleme eski haliyle kalsaydı hiçbir şekilde teminat gösterilmeyecekti. Son dakikada yapılan müdahale ile başlayacak ve devam edecek bütün konut projelerinden kaynaklanan alacaklarımızı da teminat göstererek ihraç edebileceğiz. Böylece özel sektör ve bankalara yönelik sağlanan avantajdan biz de yararlanacağız. Haksızlık önlenmiş oldu.” Edinilen bilgiye göre, TOKİ’nin mevcut durumda da finansman amacıyla tahvil ihraç etme olanağı bulunuyor. Ancak tutsat yasasıyla tahvil ihraç etmek için teminat gösterilebilecek alacakların kapsamının genişletilmesi ve menkul kıymet ihraçlarında, damga vergisi banka sigorta muameleleri vergisi gibi istisnalar sağlanması nedeniyle bu imkan daha da kolaylaştırılmış oldu.

Diğer taraftan yine tutsat yasası ile TOKİ’ye iskan ruhsatı almış gayrimenkul satışlarından kaynaklanan alacaklarını finansman kuruluşlarına devretme olanağı getirildi.

Böylece TOKİ, bu alacaklarını ipotek finansman kuruluşlarına devrederek daha kolay kredi sağlayabilecek.