Töre cinayetlerinin temel nedeni eğitimsizlik

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, töre ve namus cinayetlerinin temel nedeninin eğitimsizlik olduğunu, bunun da çağdaş yaşamla bağdaşmadığını söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in başkanlığını yaptığı kurul, töre ve namus cinayetleriyle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Trabzon Valiliği A Toplantı Salonu’nda konuyla ilgili fikir alışveşinde bulunmak üzere bir toplantı düzenlendi.

Konuyla ilgili bir konuşma yapan Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin herkesin yaşama hakkını, bireyin hür ve güvende olmasını hükme bağladığını, hiç kimsenin şiddet, işkence ve insanlık dışı aşağılayıcı davranışlara maruz bırakılamayacağını ifade etti.

Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara, çocuklara yönelik şiddetin dünyada ve Türkiye’de şiddetin en uç noktası olduğunu kaydedin Vali Yavuzdemir, şöyle konuştu: ”Töre ve namus cinayetleri Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ile Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne de aykırıdır. Temel nedeni eğitimsizlik olan töre ve namus cinayetleri, çağdaş yaşamla bağdaştırılamaz. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde töre ve namus cinayetlerine az gelişmiş bölgelerde daha fazla rastlanmaktadır. Bunun yanında, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin de yine bu bölgelerde yoğun olduğunu görmekteyiz.”

Yavuzdemir, töre ve namus cinayetlerini önleme konusunda atılacak ön önemli adımların eğitim düzeyini yükseltmek ve toplumda şiddetle mücadele etme bilincini yaygınlaştırmak olduğuna dikkat çekti.

Daha sonra söz alan TBMM Töre ve Namus Cinayetleri Komisyonu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ise, töre ve namus cinayetleri ile kadına karşı şiddetin toplumsal sorun olduğu vurguladı.

Konuyla ilgili olarak genel anlamda sağlıklı bir istatistik bilginin olmadığını belirten Fatma Şahin, şöyle devam etti: ”4 ay önce çalışmalara başladık. İlk olarak sivil toplum kuruluşları, akademik kuruluşlar ve ilgili bakanlıklardan 50 kişiyle görüştük. Görüşmelerde en büyük eksikliği istatistik verilerde gördük. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yaptığı istatistiklerin dışında ‘genel durum nedir’ diye baktığımız zaman, gerçek verileri bulamadık. Biz bu oluşturduğumuz komisyonla sağlıklı verilere ulaşıp ne gerekiyorsa onu yapacağız.” dedi.

Konunun toplumsal olarak 4 ayrı yönü bulunduğuna dikkati çeken Şahin, konunun çözülmesi gerektiğini ve araştırma komisyonu olarak bunun takipçisi olacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Önemli olan yasal boyutta ne yapabiliriz, yaptığımız tespitleri nasıl uygulayabiliriz? Bazı uygulamalarda birimler arası koordinasyonda eksiklikler yaşandı. Araştırma komisyonu olarak eksiklikleri gidermek amacıyla bir eylem planı hazırlıyoruz. En önemli konu olarak ele aldığımız zihinsel değişimi başarmak zorundayız. Bir yerden başlamamız gerekiyor. Bunu kısa, orta ve uzun vadede bir eylem planına dönüştürmemiz gerekiyor. Son olarak da kadının her alanda güçlendirilmesi gerekiyor. Kadının bireysel yaşam kalitesini, seviyesini yükseltmek gerekiyor. kendisiyle ilgili verilecek kararlarda kendini ifade edecek durumda olması gerekiyor.”

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Azcan, Trabzon’da 2001- 2005 yılları arasında 453 aile içi şiddet olayı meydana geldiğini, bunların 170’inin geçimsizlik, 155’inin alkol ve kumar, 40’ının ekonomik, 88’inin ise diğer nedenlerden kaynaklandığına dikkat çekti.

Toplantıda, Rize Valisi Enver Salihoğlu, Töre ve Namus Cinayetleri Komisyonu sözcüsü Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar, katip Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, üyeler Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile Trabzon, Rize ve Samsun’dan ilgili kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.