Töre kadının sosyalleşmesinde enge!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İslam toplumlarında kadınların sorunları, sıkıntıları olduğunu, sosyal hayata katılmalarının önünde engeller bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, “İslam Konferansı Örgütü’ne Üye Ülkelerde Kadının Kalkınmadaki Rolü” başlıklı İKÖ 1. Bakanlar Konferansı’nda yaptığı konuşmada, günümüzde kadınların sosyal hayata daha aktif olarak katıldıklarını ifade ederek, kadınların her alanda önemli roller oynadığını, sosyo-ekonomik ve siyasi süreçlere ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Her milletin, tarihinin akışına uygun olarak ve kendi şartları içinde kadınların toplumsal rolü konusunda çeşitli aşamalardan geçtiğini ve belli mesafeler katettiğini anlatan Erdoğan, bugün yine de hemen hemen her toplumda bu alanda bazı sıkıntıların yaşandığını belirtti. Başbakan Erdoğan, kadınların sosyal statüsündeki sosyal gelişmeyle ilgili iki meseleyi özellikle ifade etmek istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi şudur; sanki günümüzde bazı toplumlarda kadınların bütün sorunlarının çözüldüğü, bazılarının ise bu alanda ilerleme ve gelişme gösteremediği, inançlarının buna engel olduğu, bu toplumlarda kadınların sömürüldüğü, ezildiği şeklinde bir anlayış mevcuttur. Bana göre bu, çok indirgemeci bir yaklaşımdır. Özellikle Batı ülkelerinde, İslam toplumlarında kadınların yeri konusunda ileri sürülen tezler, bu bağlamda ele alınmalıdır. Elbette İslam toplumlarında kadınların sorunları, sıkıntıları vardır. Sosyal hayata katılmalarının önünde engeller vardır. Ancak bu sıkıntıların kaynaklarından biri bana göre, iddiaların aksine dinin kendisi değil, din zannedilen törelerin ta kendisidir.”

SOSYAL VE EKONOMİK DÜZENDEKİ ÇARPIKLIKLAR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir diğer konunun ise, sosyal ve ekonomik düzendeki çarpıklıklar olduğunu belirterek, kadının kalkınma sürecinde yer alması ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmasıyla ilgili sıkıntıların, sadece İslam ülkelerinde yaşanmadığını, bu sorunun farklı şekillerde ve boyutlarda da olsa tüm dünyada yaşandığını bildirdi.

“Ben bunun için diyorum ki, birçok alanda olduğu gibi kadın sorunlarının kaynağını da, belli bir coğrafyada, tek bir inanç ya da medeniyet sisteminde aramak yanlıştır” diyen Erdoğan, kadınların toplumdaki yeri konusunda yaşanan sıkıntıların böyle kolaycı ve toptancı bir yaklaşımla anlaşılamayacağını ve dolayısıyla da çözülemeyeceğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, “kadınların her alanda çalışmalarını ve sosyal hayatta daha etkin olmalarını sağlayacağız diye onların kendi cinslerinden gelen özelliklerinin de göz ardı edilmesinin de son derece yanlış olduğunu” vurgulayarak, bunun eski komünist toplumlarda çok görüldüğünü, kadınların cinsiyetlerinin ve fıtratlarının aksine kullanıldıklarını ve bunu da en iyi oradan gelenlerin bildiğini anlattı.

Kadınların sadece kadın oldukları için haksız rekabete maruz kalmaları ve ayrımcılığa uğramalarının da kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, “Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan daha yanlıştır, daha tehlikeli, daha ilkel bir anlayıştır” dedi.