TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte; uçucu yetiştirmek amacıyla yapılan ilave laboratuvar muayeneleri sonrası elde edilen, bazı klinik tanıları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı hariç diğer kuvvet komutanlıkları namına askerî liseler ile bando astsubay hazırlama okullarına alınacak öğrenciler için tam sağlam olma kriterlerini bozmayacağı belirtildi.

Yönetmeliğe göre; laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri sonucunda;

– Askerî öğrenci olur,

– Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir,

– Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir,

– Askerî öğrenci olamaz, raporları düzenlenecek.

Askerî öğrenci olamaz raporu alanlar askerî okullara alınmayacak. Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu alanlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına uçucu yetiştirilmek üzere askerî okullara alınacaklar. Askerî öğrenci olur raporu, askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu ve askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir raporu alanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulları’na alınacaklar.

Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 63’üncü maddesinin (A) diliminin (3) numaralı fıkrası şu şekilde değiştirildi:”Hareket, his ve stabilite bozukluğu yapmayan, paravertebral kas spazmı göstermeyen, uzun süre ayakta durma ve yürüyüşte bel ve bacak ağrısı meydana getirmeyen spina bifida occulta, hiatus sakralis, birinci derecede spondilolistesiz (67 nci maddede yer verilen Ek Şekil 1’de belirtildiği şekilde) iyileşmiş soliter ve multipl vertebra kırıkları, tek ve çift taraflı sakralizasyon, lumbalitasyon, tropizm (Hiç bir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta (Hava Harp Okulu ile Askerî Liselere Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına alınacak öğrenciler hariç) sağlam kabul edilir, tek ve çift taraflı sakralizasyon, tek vertebrada lumbalizasyon, sadece fakülte ve yüksekokullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir.”